Endelig tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden

​Den 17. august havde Bredegaard tilsynsbesøg af Socialtilsyn Hovedstaden og den endelig rapport er nu klar. Tilbagemeldingen er overordnet meget positiv, og det blev bl.a. bemærket, at borgerne oplever, at det er blevet nemmere at komme i kontakt med ledelsen.

Endelig tilsynsrapport 2016.pdf

Se tidligere års tilsynsrapporter her.


Redaktør