Første kick-off-møde i Projekt Blinfo i Fredensborg by

​Fredag d. 19. januar lød startskuddet til Projekt Blinfo i Fredensborg; et projekt hvor fondsmidler fra Handicaprådet i Fredensborg Kommune og Jascha-fonden gør det muligt, at udbrede Blinfo-teknologien til udvalgte spots i Fredensborg by. 


Deltagerne i projektet er beboere på Bredegaard, brugere af dagtilbuddet, medarbejdere og på sigt også interessenter fra lokalområdet fx Handels-standsforeningen og tilgængelighedskonsulent fra kommunen. Det er fuld-
stændig essentielt at brugergruppen, altså de synshandicappede borgere,
er med i gruppen, og er med til at bestemme, hvilke ruter Blinfo skal dække
og hvilken information, de forskellige beacons skal indeholde. 


Kick-off-mødet gik bl.a. ud på at få formidlet en række praktiske informati-
oner og detajler, men samtidig kom der en masse spændende tanker og
idéer på bordet, som synskonsulent Anne skrev op på tavlen. 

 

Her er det Sabro og Tanja Maj, der begge bor på Bredegaard. Blinfo er nyt for
både Sabro og Tanja, men de glæder sig begge rigtig meget til at være med
i projektet.


Forstander Frank Hedegaard fortalte lidt om formålet bag projektet, som
overordnet er, at udbrede Blinfo til udvalgte spots i Fredensborg by. Derud-
over er formålet, at øge selvstændighed, tryghed og mobilitet for synshandi-
cappede mennesker, men på sigt også andre grupper, fx de mennesker, der
har læsevanskeligheder. 

Næste møde er allerede i denne uge, hvor nogle af projektdeltagerne, blandt
andet dem, der kommer til Fredensborg med offentlig transport, skal under-
søge ruten til tanken og til stationen. Gruppen skal foretage en første kortlæg-
ning af, hvor det kunne være en god idé at opsætte beacons og hvilken infor-
mation beacon skal indeholde. 

Redaktør