Borgerne på Bredegaard skal deltage i ansættelsessamtaler

​På Bredegaard er borgerdemokrati og brugerinddragelse to vigtige nøgleord i den pædagogiske praksis. Personalet tager dagligt afsæt i en tilgang, hvor det handler om, at den enkelte borger bliver set, hørt og forstået. Et nyt tiltag er, at borgerne skal deltage i ansættelsessamtaler.

I december sidste år var personalet således samlet til en temaeftermiddag i spisestuen med overskriften borgerdemokrati. Målet med dagen var, at få en fælles forståelse af, hvad arbejdet med borgerdemokrati kan bestå i og hvordan det implementeres.

Her holdt Anja, der fungerer som ressourceperson, et oplæg og efterfølgende blev der nedsat en gruppe, som skulle arbejde med eftermiddagens resultater. Gruppens arbejde har løbende været, at reflektere over og kigge på egen praksis – i samarbejde med borgerne.

Et nyt forslag gruppen havde til beboerrådet var, at borgerne fremover skal deltage i samtaler, når der skal ansættes nye personaler på Bredegaard. Dette fokuspunkt præsenterede gruppen på et beboerrådsmøde i slutningen af april måned og det blev positivt modtaget af borgerne.

 

På teamdagen blev der diskuteret og reflekteret på kryds og tværs
af alle teams.

Redaktør