Fokus på dysfagi

​Et tværfagligt team bestående af en ergoterapeut, pædagogisk personale og en medarbejder fra køkkenet skal fremover sætte fokus på dysfagi på Blindecenter Bredegaard.

På Blindecenter Bredegaard er der her i januar måned dannet et team, som skal arbejde med opsporing og indsats overfor dysfagi. 

Dysfagi er problemer med fødeindtagelse, synkefunktion og/eller vanskeligheder med at spise og drikke. Det er en hyppigt forekommende tilstand i forbindelse med flere sygdomstilstande, og har forskellige årsager, som er forbundet til fysiske eller mentale problemer. Udover at det kan opstå som følge af sygdom, kan det også give sygdom, idet mange med dysfagi oplever tilbagevendende lungebetændelser, underernæring mv.
Som medarbejder på Blindecenter Bredegaard har man haft mulighed for at melde sig til teamet, hvis man har særlig viden eller interesse for området. Tovholder ergoterapeut Ninasofie Rasmussen oplevede stor interesse for at være med, og netop dét er et rigtig skønt afsæt, for at kunne stille fokus på et nyt område, og som der er et stort behov for at udvikle sammen. 

Fokusset på dysfagi hænger rigtig godt sammen med den strategi Blindecenter Bredegaard har lagt for 2017 om at iværksætte ” Det fuldendte måltid”, hvor man ser på alle aspekter af, hvad der gør et måltid fuldendt.  

Teamet skal hurtigt i arbejdstøjet, for der lægges ud med en undersøgelse blandt både beboere, eksterne brugere og personale. Undersøgelsen skal give os en måling af, hvordan vi alle sammen oplever måltiderne på Blindecenter Bredegaard lige nu. Herefter skal teamet mere systematisk i gang med at screene for dysfagi, afdække spisefunktionen og tilrettelægge en indsats hos de borgere, som har behov herfor.


Redaktør