Velfærdsteknologi i IT-caféen

​På Bredegaard er der stor focus på velfærdsteknologi og IT, som kan medvirke til at understøtte den enkelte borgers selvhjulpenhed. Hver torsdag eftermiddag er der åbent i IT-caféen, hvilket en fast gruppe af borgere benytter sig af.  Her kan man læse avis, få hjælp til udfordringer med sin iPhone eller få læst menuplanen højt - ved fx at benytte sig af tekniske hjælpemidler, som fx oplæsningsapparatet ​​​​​MagniLink Voice. 

​​

​​​​​​​Velfærdsteknologien kan medvirke til, at borgerne på Bredegaard bliver
mere selvhjulpne og derved opnår en højere livskvalitet. 

 

Anne og Nicholas arbejder med en Penny Talk, som er en elektronisk
afmærkningspen, der kan læse tags. Man placerer fx et mærke  på
et CD-cover, indtaler titlen på CD'en og når man sætter Penny Talken
på mærket, fortæller den, hvilken CD man har i hånden. 

 

Her viser Dennis, hvordan han spiller bowling på sin iPhone via
app'n, Blindfold Bowling.

 

Dokumenterne som borgerne kan læse via oplæsningsapparatet
MagniLink Voice.

 

Når man skal læse via MagniLink Voice, placerer man papiret tæt op ad
maskinen, hvorefter man trykker på den store, firkantede knap. Få
sekunder efter læses teksten højt. På billedet er det Nicholas, der
læser feriekataloget for 2016.

 

Sabro læser BT´s hjemmeside ved hjælp af skærmlæserprogrammet,
Jaws. 

Redaktør