Kick-off til neuropædagogisk undervisning

​Neuropædagogik er allerede en integreret del af den pædagogiske praksis på Bredegaard, men i løbet af 2016 og 2017 vil samtlige medarbejdere få uddannelse og undervisning i neuropædagogik. Forløbet blev kickstartet onsdag d. 18. maj af Dorte Pedersen fra University College Nordjylland, der skal stå for undervisningen. 

 

Forstander Frank Hedegaard fortæller om sine visioner og tanker. Formålet med at rulle neuropædagogikken ud i hele organisationen - også køkken, ejendomsservice og administration, er at give et fælles kompetenceløft, der udover at styrke det socialpædagogiske udgangspunkt, også styrker videndelingen på tværs af organisationen.

 

Dorte Pedersen fra University College Nordjylland giver medarbejderne en kort intro til hvad neuropædagogik er for en størrelse. Hun fortæller bl.a., at når vi bliver født er det kun 25 % af hjernen, der er færdigudviklet. 75 % udvikles via stimuli. "Vi bliver, hvad vi bliver gjort til", siger Dorthe. "Relationer og kontekst er afgørende".

 

Snakken gik livligt rundt om bordene. Medarbejderne fra Boligerne, Dagtilbuddet, lederteamet og Team Syn- og Ergoterapi skal igennem et undervisningsforløb, som Dorte og UCN tilrettelægger og underviser i. Ejendomsservice, køkkenteamet og administrationen kan se frem til et internt kursus, hvor de undervises af nogle af Bredegaards dygtige neuropædagoger. Her vinkles neuropædagogikken specifikt til deres arbejdsområder.

Redaktør