Kreativt visionsmøde på Bredegaard

Onsdag d. 23. november var bestyrelsen, borgere, pårørende og medarbejdere samlet til visionsmøde, hvor idéer og ønsker for fremtidens Bredegaard skulle foldes ud på kreativ og nytænkende vis.

Bestyrelsesformand Thomas Bak byder velkommen og fortæller lidt om baggrunden for visionsmødet.


Forstander Frank Hedegaard fortalte om dagens program. Herefter forklarede han forskellen og samspillet mellem mission og vision og slutteligt kom han ind på befolkningsudviklingen på blinde- og svagsynsområdet.


Efter Franks oplæg blev alle deltagerne opdelt i 10 grupper. Første opgave gik ud på at drøfte en række spørgsmål om fremtidens boliger, målgrupper, dagtilbud, park og meget mere på Bredegaard.


Snakken gik i de forskellige grupper og der kom mange gode forslag på bordet. Et tema der gik igen, var ønsket om større boliger, svømmehal og bedre tilgængelighed. Efter den første gruppeopgave blev konklusionerne fremlagt i plenum.


Derefter skulle grupperne ud og være kreative. Alle grupper fik en stor plade med Bredegaards areal tegnet ind og en kasse med en masse kreative værktøjer; saks, papir, perler, træklodser, ler, lim mv. Opgaven gik ud på at skabe fremtidens Bredegaard på baggrund af den første snak, hvor drømme, tanker og vilde idéer kom på bordet. 


Her har en gruppe skabt "Bredeby" med masser af forskellige faciliteter og tilbud.


Der var mange forskellige bud og alligevel mange idéer der gik igen. Tilbagemeldingerne fra både bestyrelse, borgere, pårørende og medarbejdere har efterfølgende været, at det var en udbytterig dag, hvor det var sjovt at være kreativ og tænke stort og vildt.

Redaktør