Kunst og kultur for alle med talende skilte

Nyt projekt på Blindecenter Bredegaard skal undersøge brugen af talende skilte, Blinfo på nogle af de mest populære museer i Danmark. Blinfo bidrager til, at synshandicappede og andre befolkningsgrupper, der har vanskeligt ved at orientere sig visuelt, kan færdes trygt og selvstændigt i det offentlige rum og få adgang til kunst og kultur på lige fod med seende.  Det handler om at gøre omgivelserne og oplevelser tilgængelige via auditiv information.

Vent...

Blinfo som formidler af kunst og kulur

Når man er blind, svagsynet eller har andre udfordringer, der gør det vanskeligt at orientere sig visuelt, kan det være noget af en prøvelse af gå på museum. Ofte er museernes formidling baseret på tekst, som de besøgende selv skal læse. Flere og flere museerne tilbyder audio guides og rundvisninger, men audio guides gør det vanskeligt at orientere sig iøvrigt, da hørelsen er svækket og rundvisningerne tager ofte ikke højde for, at nogle af gæsterne har brug for ekstra informationer for at kunne følge med. Kristeligt Dagblad skriver i forbindelse med et forskningsprojekt: 

"I FN’s handicapkonventions artikel 30 om handicappedes deltagelse i kulturlivet står der blandt andet, at medlemslandene skal sikre, at handicappede har ”adgang til steder for kulturelle forestillinger eller tilbud, såsom teatre, museer, biografer, biblioteker og turisttilbud” og så vidt muligt adgang til ”monumenter og steder af national kulturel betydning.
Hvis man er synshandicappet, altså blind eller svagtseende, betyder det ofte ikke det store, om der er en rampe ved indgangen til et museum, elevatorer eller et handicaptoilet. Men muligheden for at opleve kunst og kultur på linje med andre er ofte kraftigt svækket sammen med synet, og skal museerne hjælpe synshandicappede, kræver det ekstra formidling af det udstillede”.

Et nyt projekt på Blindecenter Bredegaard vil teste brugen af app'en Blinfo som denne ekstra formidler af kunst og kultur. Blinfo fungerer som talende skilte og har hidtil primært været anvendt til at give brugeren informationer om omgivelserne fx adgangsforhold og forhindringer. I 2019 deltog vi i udstillingen Space Days i Rundetårn med et Blinfo set-up, som fik meget positive tilbagemeldinger fra brugerne. Defor satte vi os for, at samle flere erfaringer i brugen af Blinfo i kunst og kultur øjemed, hvor kunstformidlingen er det primære.  

Billede af Blinfo-teamet der deltog på Roskilde Festival 2019

Blinfo blev testet på Roskilde Festival 2019 med stor succes for de unge synshandicappede brugere.

Tæt samarbejde med museer og brugere

Vi har teamet op med tre af de mest populære museer i Danmark. Vi holder dem hemmelige lidt endnu, da vi mangler at få de sidste formaliteter på plads. Blinfo vil i testperioden forbedre tilgængeligheden på et afgrænset område og gøre elementer af det afgrænsede område tilgængeligt via auditiv information. Udviklingen og implementeringen af projektet vil foregå i tæt samarbejde med museernes formidlingsmedarbejdere og de brugere, der skal anvende Blinfo. Brugerinvolvering fra start til slut er nødvendigt for at kunne udvikle en løsning, der opfylder de behov, som synshandicappede har, og som seende ofte ikke kan sætte sig ind i. Dette projekt sætter ekstra fokus på brugerinvolvering, idet vi i højere grad forsøger at aktivere vores netværk indenfor synsverdenen til at deltage i projektet. Projektets finansiering skal søges gennem fonde. Testperioden vil løbe over 3 måneder med opstart i første halvår af 2021.

Teknologien bag  

Blinfo logo
Blinfo er en app og et CMS, der sammen med Bluetooth beacon-teknologi gør det let, automatisk, at give personer med synshandicap stedsspecifikke og dynamiske informationer om omgivelserne. Blinfo‐app’en er designet til at gøre personer med synshandicap mere selvstændige, trygge og mobile og dermed give dem bedre oplevelser, når de færdes i det offentlige rum og kommer i og omkring bygninger i Danmark. Udover en lang række enkeltstående projekter er Blinfo testet i Handicaporganisationernes Hus, Hjørring Borgerservice, Vendsyssel Teater, Roskilde Festival. Vi har et årelangt samarbejde med Fredensborg Kommune, hvor vi arbejder med at gøre Fredensborg by til verdens første by med talende skilte. Fx er der etableret Blinfo ved Fredensborg Station, ved 7eleven og en række butikker i bymidten. Blinfo er udviklet af Social Digital og fra januar 2020 har Blindecenter Bredegaard overtaget driften og udviklingen af systemet.

Næste skridt

I projektets nuværende fase besøger vi de forskellige museer og har den indledende dialog. Samtidig bruger vi tid på at aktivere vores netværk indenfor synsverdenen, så vi forhåbentlig kan få god håndfuld brugere med i projektet. Næste skridt er fondsansøgningerne. "Skelettet" til ansøgningerne er på plads; det næste der skal gøres er, at tage kontakt til fondene. Vil du høre nærmere om projektet så kontakt Blinfo-teamet på e-mail bredegaard-blinfo.den-sociale-virksomhed@regionh.dk eller telefon 29 38 14 80. Du læse mere om de andre Blinfo-projekter her (link åbner i browser på ny fane).

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor