Kunst- og skulpturforståelse på workshop

​I 2014 søgte dagtilbuddet fondsmilder hos foreningen "Selskabet Kjæden" til at gennemføre et projekt om blinde og kunst. Ansøgningen blev imødekommet og dagtilbuddet modtog 30.000 til at gennemføre et kunst- og kulturprojekt for blinde. Sidste sommer var alle borgere på Lousiana, hvor de fik lov til at sanse og mærke figurerne i den udendørs skulpturpark. Det resterende beløb blev brugt på en kunst- og kulturworkshop, hvor en gruppe borgere og personale lavede en totempæl, som står flot udstillet i Bredegaards have.

Workshoppen startede med et fælles planlægningsmøde over en kop
kaffe omkring cafébordet i dagtilbuddet. Hvordan skulle skulpturen se
ud og hvilke materialer skulle der bruges? Kunstneren Susanne
Carstensen forklarede og svarede beredvilligt på spørgsmål.

Her er det Kristina, der beklæder flamingoen med fiberbeton.

Ruben er koncentreret, når han lægger fiberbeton på flamingoen.

Kristina, Jesper og Cristina knokler med fiberbetonen.

Kunstneren Susanne Carstensen var også flittig på workshoppen.

Her er Ruben i færd med at sætte elemeter på det andet lag af fiber
beton således, at den kan sanses taktilt. 

Jesper sætter sommerfugle på fiberbetonen. 

Preben sætter stokkerør på en af firkanterne.


Jesper maler et af elementerne.


Kristina og Christna i fuld sving med at male et element gult.


Da alle elementerne var færdigdekoreret og malet, brugte borgere
og personale tid på at finde ud af hvilke farver, der komplimenterede
hinanden og hvorledes symmetrien i pælen skulle være.  Her er det Anne,
der hjælper Karin med at se totempælen.


Da totempælen var færdig, blev der afholdt fernisering i dagtilbuddet. Vi
var nødsaget til at blive indenfor, da det regnede. Og selvfølgelig var
kunstneren Susanne med til ferniseringen. Her forklarer Susanne
Allan, hvad en totempæl er.

Christina og Anne, der har været projektledere på aktiviteten, holdt tale
og fortalte om projektets tilblivelse og forløb.


Kunstneren Susanne Carstensen havde aldrig før arbejdet med blinde
mennesker og fortalte til ferniseringen, hvor stor en oplevelse, det
havde været for hende.

Totempælen blev anbragt i Bredegaards smukke have. Og da det var
holdt op med at regne, gik borgere og personale fra dagtilbuddet, 
ned for at se, mærke og sanse skulpturen.


Her mærker Joakim, Ulla og Camilla på totempælen.


Anette og Anne  sanser og oplever den kunstneriske totempæl.

Redaktør