Lorentzen holdt oplæg om etik og ansvar i socialpædagogisk praksis

​I onsdags havde Bredegaard fint besøg af den anerkendte psykolog og forfatter Per Lorentzen. Nordmanden, der har skrevet flere fagbøger om kommunikation og sprog hos  voksne med funktionsnedsættelser, holdt et oplæg om etik og ansvar i pædagogisk praksis. Det blev en eftermiddag med rigtig god, faglig snak, refleksion og sparring.

Personalet på Bredegaard var mødt talstærkt på for at høre oplægget
af den norske psykolog Per Lorentzen.

 

Personalet var spændt inden oplægget, der havde overskriften
"Etik og ansvar i socialpædagogisk praksis".  

 

Funktionsleder Anne-Grete Barlaug, der tidligere har arbejdet sammen
med Lorentzen, bød den anerkendte nordmand velkommen. 

 

​Udgangspunkter for den pædagogiske indsats er pædagogens samvær
med den udviklingshæmmede i hverdagen. Ved etiske overvejelser
og beslutninger er man ofte overladt til sig selv og bør derfor vurdere,
hvordan man agerer mest hensigtsmæssigt i den givne situation.   

 

Oplægget dannede grobund for flere spørgsmål til Lorentzen. 

 

Anne-Grete ville gerne vide, hvad forskellen er på pædagogik og etik.
Dét havde Lorentzen ikke noget endegyldigt svar på. Dog mente han,
at man skal lytte til situationen samtidig med, at man tager udgangspunkt i
det, der er blevet aftalt i personalegruppen.

 

Efter endt oplæg overrakte Anne-Grete to flasker vin til Lorentzen.

Redaktør