Links

Oversigt med nyttige links​

Blindecenter Bredegaard har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Den Sociale Virksomhed omfatter 20 tilbud, som henvender sig til en bred målgruppe inden for bo- og dagtilbud, specialundervisning, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, rådgivning, genoptræning, herberg, krisecentre, behandling og sikrede afdelinger for unge. 


Er kommunernes grundlag for valg af tilbud efter serviceloven. Her er mulighed for at sammenligne tilbuddene til bl.a. udviklingshandicappede voksne.

Brugerorganisation for Blinde og Svagsynede i Danmark.

Brugerorganisation for døvblindfødte.

Yder rådgivning til bl.a. blinde og svagsynede i Region Hovedstaden

Et landsdækkende tilbud til voksne med synshandicap.

Et landsdækkende bo-, fritids- og undervisningstilbud til børn.

Indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap.

Indsamler, bearbejder og formidler viden om døvblindfødte.

Bidrager internationalt til udviklingen af døvblindepædagogik. Yder rådgivning og udbyder kurser og efteruddannelse. 

Landsdækkende statsinstitution for synshandicappede.

Et netværk for fagfolk der arbejder for mennesker med synshandicap.

Hele serviceloven.

Indsamler, bearbejder og formidler viden om udviklingshæmmede med synsnedsættelse.

Et helhedstilbud for unge og voksne mennesker med synshandicap og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne beliggende i Gentofte kommune.​


Redaktør