Om os

I naturskønne Fredensborg ligger Blindecenter Bredegaard; et botilbud til 40 blinde og svagsynede​ voksne mennesker med multiple funktionsedsættelser, herunder også døvblinde mennesker. Beboerne bor i seks forskellige bogrupper fordelt på tre pædagogiske teams. 

Dagtilbuddet med plads til 40 brugere omfatter foruden et samværs- og aktivitetstilbud aktivitet og beskæftigelse inden for træ- og metalarbejde, tekstilarbejde, montering og musik- og medieværksted.
 
På denne side kan du læse om Bredegaard som organisation og arbejdsplads.

 Kulturen på Blindecenter Bredegaard

  • Vi smiler med lyd på
  • Vi flytter ikke på borgerens ting uden aftale
  • Vi formidler omgivelserne verbalt til borgeren
  • Når vi er i gruppe, kontakter vi hinanden ved navn
  • Alle døre og skabe skal være helt åbne eller helt lukkede
  • Ryk stolen ind under bordet efter dig
  • Vi har ingen levende lys
  • Sig højt hvem du, når du kommer og fortæl når du går 
  • Giv dig til kende med et "Hej" og dit navn, når du forbipasserer





​​​​Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Blindecenter Bredegaard, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig  til os. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra tilbuddet, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger.