Organisation

Blindecenter Bredegaard er et selvejende bo- og dagtilbud med driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Bredegaards ledelse består af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for tilbuddet, og en forstander, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse og drift.​


På Blindecenter Bredegaard er vi organiseret i teams. Se organisationsstrukturen på denne side og klik dig ind på de forskellige teams for at se portrætter af medarbejderne.​

Redaktør