Faggrupper, introduktionsprogram og kompetenceudvikling

Se hvilke faggrupper, der er ansat på Blindecenter Bredegaard og læs om, hvordan vi sikrer via vores introduktionsprogram, at nye medarbejdere lander godt i deres nye arbejde. Læs også hvordan vi arbejder med kompetenceudvikling. 

​På Blindecenter Bredegaard er vi ca. 80 medarbejdere, som er organiseret i teams. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde. På Bredegaard vil du møde: 
 
 • Pædagoger
 • Omsorgsmedhjælpere
 • Værkstedsassistenter
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeut
 • ADL- og mobilityinstruktører
 • Synskonsulenter
 • Konsulent for IT og velfærdsteknologi
 • Assistenter med fokus på Løn og Personale samt Økonomi
 • Kommunikations- og HR-medarbejder
 • Kok
 • Ernæringsassistenter
 • Rengørings - og husassistenter
 • Pedeller​
​Vi er åbne overfor at ansætte mennesker i jobs med særlige vilkår. Vi har ofte folk i arbejdsprøvning, praktik, job med løntilskud, specialarbejderansættelser og folk som afsoner samfundstjeneste.

Introduktionsprogram 

Som nyansat medarbejder på Blindecenter Bredegaard, skal du den første tid igennem et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet er tilrettelagt, så du kommer bedst muligt igang med dit nye job. Du får tilknyttet en mentor og har løbende samtaler med både mentor og din funktionsleder. Emner som du introduceres til og undervises i er fx medicinhåndtering, ledsageteknik, forflytning, vores IT-systemer, velfærdsteknologi og kvalitetsstandarder og vejledninger.  

Kompetenceudvikling

Udover introduktionsprogrammet tilbydes alle medarbejdere én gang årligt en medarbejderudviklingssamtale (MUS). På baggrund af samtalen og den forberedelse der ligger forinden, fastsætter du sammen med din funktionsleder de mål, du skal arbejde med det kommende år.  

På Blindecenter Bredegaard er kompetenceudvikling ikke kun lig med efteruddannelse i form af kurser, faglig opdatering og almen uddannelse, men foregår også i arbejdssituationen fx ved nye opgaver, deltagelse i interne og eksterne udviklingsprojekter, temadage både internt og eksternt, selvstændigt projektansvar, varetagelse af specifikke funktioner, jobbytte og jobrotation. Vi udvikler os hver gang, vi prøver noget nyt. 

Bredegaard vil gerne sikre, at forudsætningerne for at vi kan løse vores opgaver effektivt og af høj kvalitet, løbende udvikles og forbedres. Vi ønsker, at alle medarbejdere trives, at samarbejdet mellem ansatte skal være godt, og at alle sikres en faglig og personlig udvikling, så Bredegaard bliver et endnu bedre sted at arbejde. 
Redaktør