Aftaler og rapporter

​Her kan du læse om de forskellige aftaler og rapporter, som Blindecenter Bredegaard arbejder efter. Aftalerne og rapporterne skal offentliggøres og ansvaret for udarbejdelsen påhviler Blindecenter Bredegaard og/eller Den Sociale Virksomhed/Region Hovedstaden, og kommunerne. 

Serviceloven

Servicelovens paragraffer om midlertidige og varige botilbud og dagtilbud er lovgrundlag for mange af tilbuddene i Den Sociale Virksomhed herunder Blindecenter Bredegaard. Loven er fra 1. oktober 2008. 

Rammer og Retning 2019-2022 - Den Sociale Virksomhed

 Rammer og Retning 2019-2022 - folder som tilgængelig PDF​. ​

FN-konvention om handicappedes ligestilling

Danmark har underskrevet FNs konvention om rettigheder for personer med handicap.

Rammeaftale 

Blindecenter Bredegaards virke fastlægges i den årlige rammeaftale, som indgås hvert år mellem de 29 kommuner (kommunalbestyrelsen/byrådet/borgerrepræsentationen) samt Region Hovedstadens regionsråd. Læs mere om rammeaftalen her

Økonomi

Blindecenter Bredegaards budget udarbejdes af Den Sociale Virksomhed på baggrund af takster med en belægningsprocent på 100 %.

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område

Blindecenter Bredegaard arbejder efter "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område" med fælles akkrediteringsstandarder, vejledning og retningslinjer. Til måling og dokumentation for overholdelse/opfyldelse af fastlagte standarder benyttes både selvevaluering og ekstern evaluering. Den eksterne evaluering og akkreditering gennemføres mindst hvert 3 år.

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område - klik​ her.​

Redaktør