Døvblindepædagogik

Inden for døvblindepædagogik er relationen, samværet og anerkendelse sammen med struktur, systematik og genkendelighed de bærende elementer. Dagligdagen tilrettelægges individuelt og i størst muligt omfang med et indhold, borgeren udtrykker glæde omkring.

På Blindecenter Bredegaard rummer vi alle grader af døvblindhed (helt døv med synsrest/helt blind med hørerest/høre- og synsrest/helt døv og blind). 

Hverdag og aktivitet

I det daglige pædagogiske arbejde tilstræber vi, så vidt det er muligt, at borgeren har den samme ’partner’ i løbet af dagen både ved aktiviteter og praktiske gøremål. Struktur er vigtigt for at skabe en indholdsrig og tryg tilværelse. Vi fokuserer også på borgerens udvikling ved at tilbyde anderledes og udfordrende aktiviteter i hverdagen. Et særligt tilbud til de døvblinde borgere er et sanserum med bl.a. diskokugle, kugle- og kædedyner og en vandseng

Kommunikation

Vi kommunikerer med borgerne taktilt dvs. ved tegn på kroppen. Derudover bruger vi personlige konkreter, som har en bestemt betydning for den enkelte. Fx et kosteskaft med en ringeklokke, som betyder, at nu skal vi cykle eller en bestemt ske, som betyder, at nu skal vi spise.

Videoanalyse 

Videoanalysen bruger vi som et pædagogisk redskab til at løse forskellige problematikker og til at dygtiggøre os. Ved at videofilme konkrete situationer, kan vi stille skarpt på samspillet mellem med borger og medarbejder og de roller, vi indtager.

I de pædagogiske teams har en række medarbejdere specialiseret sig inden for døvblindepædagogik.

Redaktør