Kvalitet

Her kan du bl.a. læse om socialtilsyn,​ intern audit, standarder og vejledninger.

​Tilsyn

Fra 1. januar 2014 er det Socialtilsyn Hovedstaden ved Frederiksberg Kommune, der fører tilsyn med Blindecenter Bredegaards bo- og dagtilbud. 

Tidligere har tilsynsrollen tilhørt Den Sociale Virksomhed / Region H.
​For at se Blindecenter Bredegaards tilsynsrapporter - klik på nedenstående filer:

 Læs mere om socialtilsynet her​

​Intern audit og regionernes eksterne evaluering

Ca. en gang om året holder vi intern audit på alle kvalitetsstandarder og vejledninger baseret på Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. 

Derudover får vi også tracerbesøg, som er regionernes eksterne evaluering. Tracerbesøget tager også udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Surveyorne beskæftiger sig med et eller flere konkrete borgerforløb og de standarder og vejledninger, som surveyorne vurderer er relevante at beskæftige sig med. 
 
Regionernes eksterne evaluering 2016: Tracer afrapportering Blindecenter Bredegaard

Redaktør