Neuropædagogik

​Neuropædagogik tager udgangspunkt i den aktuelle viden om hjernens funktion, og om konsekvenserne af dysfunktioner og skader for borgerens generelle udvikling, herunder indlæringsevne og udvikling af sociale kompetencer. Neuropædagogik skal ikke forstås som en bestemt fremgangsmåde/metode, men mere som en holistisk forståelsesramme; en måde at tænke på og anskue borgeren ud fra.​​​

En mulig definition 

Neuropædagogik er de pædagogiske tiltag og strategier, som neuropædagogerne anvender ud fra deres viden om hjernens funktion og udvikling, og borgerens specifikke dysfunktioner/skader, personlighed og evner.

Formålet med den neuropædagogiske indsats er at skabe de bedst mulige rammer for borgerens personlige, faglige og sociale udvikling, så borgeren bedst muligt bliver i stand til at realisere sine potentialer. Indsatsen skal ske på baggrund af en grundig tværfaglig afdækning af såvel stærke som svage sider.

Eksempel på neuropædagogisk praksis

Den neuropædagogiske praksis på Blindecenter Bredegaard tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets livshistorie. Neuropædagogen indsamler alt materiale og dokumentation, som der findes eller kan fremskaffes om en pågældende borger og skriver på baggrund af det, borgerens livshistorie.

En borger kan fx have den udfordring ofte at blive meget vred. Neuropædagogen observerer den pågældende borger i forskellige situationer og sammenholder observationen med livshistorien, den konkrete kontekst og den neuropædagogiske teori. Man analyserer i hvilke situationer borgeren har det svært og hvor det går godt. Disse refleksioner udmøntes i en række anbefalinger til hvordan man helt konkret kan minimere borgerens vredesudbrud.

På Blindecenter Bredegaard er der ca. 15 pædagoger ansat, som har specialiseret sig i neuropædagogik. Der er etableret et internt netværk, hvor de udveksler erfaringer og udvikler værktøjer, som det øvrige pædagogiske personalet kan bruge.

​Alle medarbejdere vil få en neuropædagogisk uddannelse

I 2016-2017 skal alle medarbejdere igennem en neuropædagogisk uddannelse. Medarbejderne fra Boligerne, Dagtilbuddet, lederteamet og Team Syn- og Ergoterapi skal igennem et undervisningsforløb, som University College Nordjylland tilrettelægger og underviser i. Ejendomsservice, køkkenteamet og administrationen kan se frem til et internt kursus, hvor de undervises af nogle af Bredegaards dygtige neuropædagoger. Her vinkles neuropædagogikken specifikt til deres arbejdsområder.​

Redaktør