Synspædagogik

​Blindecenter Bredegaard er inde såvel som ude indrettet synskompenserende. Det betyder, at det fysiske miljø tager størst muligt hensyn til synshandicappede borgere. Den pædagogiske praksis er på samme måde fokuseret på at minimere følgerne af borgerens synshandicap.

Adfærd og kommunikation

Den synspædagogiske tilgang tager afsæt i at forstå hvem borgeren er, forstå borgerens diagnoser herunder synshandicappet og samspillet imellem dem. I udgangspunktet tager opgaver fire gange så lang tid at udføre, hvis man er blind frem for seende.

 • Kommunikation og adfærd er et vigtigt redskab.

 • Vi siger vores navn højt når vi kommer og går

 • Vi nævner hinandens navne når vi taler til hinanden i en gruppe

 • Vi står ansigt til ansigt når vi taler med borgeren

 • Vi smiler med lyd på, så borgeren kan høre og mærke, at vi er glade, noget er sjovt mv.

 • Vi sætter tempoet ned og er konkrete når vi taler og guider

 • Vi giver borgeren tid til at svare

 • Vi fortæller borgeren hvad vi gør, når det er relevant

 • ​Vi tolker for borgere, når vi griner af noget sammen med andre borgere

​Det fysiske miljø

Det fysiske miljø spiller en afgørende rolle, når man er blind, og vi har fokus på at formidle det borgeren ikke kan se.

 • Der er ledelinjer på Bredegaard

 • Lejligheder, fællesarealer, spisestuen mv. er indrettet med særligt fokus på belysning, kontraster og støjniveau

 • Vi flytter ikke på borgerens ting eller laver nye systemer i fx skabe uden deres viden

 • Døre og låger skal være helt åbne eller helt lukkede

 • Vi sætter stole mv. på plads og gangarealer skal være frie

Team Syn og Ergoterapi ​tilbyder måltidsteknik, hygiejnekursus og ADL-træning​ i at udføre specifikke opgaver fx kaffebrygning og tøjvask.

Redaktør