Vores pædagogiske metoder

​På disse sider kan du læs​e om de pædagogikker Blindecenter Bredegaards 
medarbejdere benytter i deres daglige arbejde med borgerne.

Vi modtager løbende input og vejledning fra eksterne konsulenter fx konsulenter fra VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisning). Når der opstår en konkret problemstilling eller behov indhenter vi ekspertbistand, så vi kan yde det bedste i forhold til borgerne.
Redaktør