​​​​​​​​​​

Procedure for anvisning af pladser

​På alle de psykiatriske tilbud og for de fleste af handicaptilbuddene er det kommunen, der er indgangsdøren. Kommunen visiterer, rådgiver og vejleder i forhold til at finde de relevante regionale sociale tilbud.​

Kommunikationscentret, Center for Forsorg og Behandling, Svendebjerggård og Røde Kors Herberg for Kvinder kan borgeren selv henvende sig og begynde et forløb. Tilbuddene vil være behjælpelige med at kontakte og aftale det videre forløb med kommunen. Læs mere på de enkelte tilbuds hjemmesider.​​

For de fleste tilbud gælder, at Den Sociale Virksomhed i samarbejde med de konkrete tilbud vurderer, hvilket tilbud der kan tilgodese borgerens behov bedst. Det aftales herefter med kommunen.

Når borgeren har fået anvist plads på et af tilbuddene i Den Sociale Virksomhed, er det tilbuddets opgave at udarbejde en individuel plan, en opholdsplan, en behandlingsplan eller ligenende. Planen tager udgangspunkt i den handleplan, som kommunen har skrevet i samarbejde med borgeren.​​

Redaktør