Geografisk placering og målgrupper

​Oversigt over tilbuddene i Den Sociale Virksomhed​​​. Se det enkelte tilbuds adresse, målgruppe og a​​nden fakta​ under kortet.

​​​​​ 

Handicaptilbud 


​3Kløveren​​​​

3Kløveren er et døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning. 
26 døgnpladser, hvoraf en del af pladserne er skærmede enheder. 
Tilbuddet drives efter Servicelovens §67,2. 

Forstander: Mette Brunberg. 

Adresse:

Margue​ritten
Smakkevej 1
3070 Snekkerste

Åbjerggård (hovedadresse)
Åbjergvej 32
3600 Frederikssund

Tlf.: 47 36 03 33

Find mere information på 3Kløverens hjemmeside (åbner i ny fane) 


Blindecenter Bredegaard

Blindecenter Bredegaard er et bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne. Det er et selvejende tilbud med 18 aktivitets- og samværstilbudspladser og 24 pladser inden for beskyttet beskæftigelse.

Drives efter:

 • Servicelovens §§103-104 
 • Servicelovens §§107-108​

Forstander: Frank Hedegaard

Adresse:

Lindelyvej 5
3480 Fredensborg
Tlf.: 45 11 84 11 

Find mere information på Bindecenter Bredegaards hjemmeside (åbner i ny fane)


Hjerneskadecenter Virum

Hjerneskadecenter Virum er et tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade, som drives efter:

 • Serviceloven §11, stk. 4, 
 • Lov om Folkeskole §20, stk.3 
 • Sundhedsloven §140.
Centerchef: Anne Lindø

Adresse:

Kongevejen 256
2830 Virum
Tlf.: 45 11 51 00

Geelsgårdskolen

Geelsgårdskolen er en specialskole for børn med forskelligartede funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter, der også tilbyder bo og aflastning.
Tilbuddet drives efter:

 • Servicelovens § 36 og 104 samt § 67,2 og § 44 § 86.2
 • Folkeskoleloven § 20.2

Skoleleder: Rasmus Rubæk

Adresse:

Kongevejen 252
2830 Virum
Tlf.: 45 11 40 00

Find mere information på Geelsgårdskolens hjemmeside (åbner i ny fane)


Hulegården

Hulegården er et botilbud for voksne med udviklingshandicap.
Tilbuddet drives efter Servicelovens §§107 og 108 og er godkendt til henholdsvis 5 og 36 pladser.

Forstander: Trine Smith Fehmerling

Adresse:

Brøndbyøstervej 166-172
2605 ​Brøndby
Tlf.: 38 66 82 00

Find mere information på Hulegårdens hjemmeside (åbner i ny fane) 


Jonstrupvang

Jonstrupvang er et bo- og dagtilbud for personer med cerebral parese.
Det er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens § 104 og § 108​ og er godkendt til henholdsvis 24 og 56 pladser. 

Forstander: Kim Norup Frederiksen

Adresse:

Chr. H​​auchs Allé 11
 3500 Værløse
Tlf.: 44 65 16 11

Find mere information på Jonstrupvangs hjemmeside (åbner i ny fane)


Kommunikationscentret

Kommunikationscentret er et specialiseret center for børn og voksne med tale-, høre-, syns- og andre kommunikationshandicap. Tilbuddet drives efter:

 • Servicelovens §5
 • Folkeskoleloven og Servicelovens §112 og §113 og §10, stk. 4
 • Servicelovens §11, stk. 3 og §12
 • Lov om speci​alundervisning §1
 • Folkeskolelovens §3 og §4 samt §20
Forstander: Kristian Mainz

Adresser: 

Rygårds Allé 45 (hovedadresse)

2900 Hellerup​

Telegrafvej 5, 1. sal
2750 Ballerup
Tlf.: 45 11 46 00

Find mere information på Kommunikationscentrets hjemmeside (åbner i ny fane)


Lyngdal

Lyngdal er et bo- og aktivitetstilbud for mennesker med svære og gennemgribende psykisk udviklingsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser og problemskabende adfærd. TIlbuddet drives efter Servicelovens §104 og §108 og er godkendt til henholdsvis 15 og 15 pladser. 

Forstander: Line Ebbesen Andersen

Adresse:

Tyringevej 5
3460 Birkerød ​
Tlf.: 21 27 28 91

Find mere information på Lyngdals hjemmeside (åbner i ny fane)


Kamager

Botilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet drives efter Servicelovens §105, stk. 2 og 108. Tilbuddet er godkendt til henholdsvis 16 og 24 pladser.

Forstander: Mie Karleby

Adresse:

Brønderslev Allé 2addd
2770 Kastrup
Tlf.: 32 46 66 66

Find mere information på Kamagers hjemmeside (åbner i ny fane)


Rønnegård

Botilbud og dagbeskæftigelse for voksne med psykisk funktionsnedsættelse. Mange har også psykiatriske problemstillinger. Nogle af pladserne er i selvstændige pavillioner til borgere med behov for en skærmet enhed (særforanstaltning). Tilbuddet drives efter Servicelovens §103,  §107 og §108 og er godkendt til henholdsvis 10, 5 og 27 pladser.

F​orst​ander: Mette Sommer

Adresse:

Strøvej 89-95

3330 Gørløse

Find mere information på Rønnegårds hjemmeside (åbner i ny fane)


Solgaven

Bo- og dagtilbud for ældre borgere, der er blevet blinde eller svagtseende. Det er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens §104, §107 og §108. Godkendt til henholdsvis 50, 1 og 65 pladser.

Forstander: Molly Møller

Adresse:

Skovbakken 126
3520 Farum
Tlf. 44 95 44 99

Find mere information på Solgavens hjemmeside (åbner i ny fane)

Sociale tilbud

Center for Forsorg og Behandling

CFB er et midlertidigt botilbud til hjemløse og behandling af stof- og alkoholmisbrug.
Tilbuddet har følgende afdelinger:

 • Skansegården i Hillerød
 • Solvang i Glostrup
 • Ungehuset i Helsinge 
 • Ungehuset i Brøndby 
 • Ambulatoriet i Hillerød 
 • Ambulatoriet i Hørsholm

Tilbuddet har ca. 116 døgntilbud og drives efter Sundhedslovens §141 og §142 og Servicelovens §101 og §110. 

Centerchef​: Nikolaj Olsen

Adresse til Skansegården:

Centeradministrationen
Skansevej 2 C
3400 Hillerød
Tlf.: 51 63 36 63

Find mere information på CFB's hjemmeside (åbner i ny fane)


Røde Kors Herberg for Kvinder

Røde Kors er et midlertidig boform for hjemløse kvinder i krise. Det er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens §110. Godkendt til 27 pladser, hvoraf 8 er på tilbuddets ungeafdeling.

Forstander: Ayfer Baykal

Adresse:

Kettegård Allé 14A, st.th.
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 61 95 03​ 

Find mere information på Røde Kors Herbergs hjemmeside (åbner i ny fane) 


Svendebjerggård

Svendebjerggård er et midlertidigt botilbud for mænd og kvinder og deres eventuelle børn, og som er i en social krise, der gør, at de ikke længere kan være i egen bolig. ​Det er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens §109 og §110. Godkent til henholdsvis 15 og 14  pladser.

´Forstander: Randi Ringgaard Christoffersen

Adresse:

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 65 77

Find mere information på Svendebjerggårds hjemmeside (åbner i ny fane)


Sølager

Sølager er et tilbud for unge,  der skal anbringes i varetægtssurrogat. Tilbuddet er godkendt til 23 pladser og drives efter: 

 • Folkeskolelovens §20,2
 • Servicelovens §66 stk. 1, nr. 7 jf. §63b

F​orstander: Christel Pedersen

Adresser:

Sølagervejen 40 (hovedadresse)
3390 Hundested

Bakager 22 - 24
4050 Skibby

Tlf. 47 93 71 24

Find mere information på Sølagers hjemmeside (åbner i ny fane)

Social-psykiatiske tilbud

Lunden

Lunden er et bo-, behandlings og rehabiliteringstilbud for borgere med behov for en psykosocial indsats (ofte med et misbrug). Tilbuddet drives efter Servicelovens §107 og §108. Godkendt til henholdsvis 13 og 23 pladser.

Forstander: Lena Sølling

Adresse:

Brøndbyøstervej 156A
2605 Brøndby
Tlf. 45 11 79 00

Find mere information på Lundens hjemmeside (åbner i ny fane)


Nødebogård

Nødebogård er et tilbud for normaltbegavede børn, unge og voksne med psykiske lidelser. Det er muligt at være i både døgn- og dagbehandling og på åbent og delvist lukket afsnit. 

Tilbuddet drives efter:

 • Folkeskolelovens § 20,2
 • Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7 jf. §63 a 
 • Servicelovens §107

Godkendt til henholdsvis 22 og 15 pladser.

Forstander: Tine Stryhn

Adresser:

Kildeportvej 20 (hovedadresse)
Nødebo
3480 Fredensborg
Tlf.: 48 48 12 12

Nødebogård Bagsværd
Aldershvilevej 3
2800 Lyngby

Østervang
Østervang 87
3400 Hillerød 

Find mere information på Nødebogårds hjemmeside (åbner i ny fane)


Orion

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder - mange med misbrug. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104, § 107 og § 108. Godkendt til henholdsvis 3, 13 og 29 pladser.

Forstander: Dickte Noël Toft​

Adresser:

Københavnsvej 33 (hovedadresse)
3400 Hillerød
Tlf.: 38 61 95 30

Flexboligerne
Johannes Hages Allé 5-7-9-11-13
2990 Nivå

Find mere information på Orions hjemmeside (åbner i ny fane)


Skovvænget

Skovvænget er et bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med svære sindslidelser. Tilbuddet drives efter Servicelovens §107 og §108. Godkendt til henholdsvis 15 og 15  pladser.

Forstander: Bo Christoffersen

Adresse:

Maglevænget 48
2750 Ballerup
Tlf.: 38 64 52 91

Find mere information på Skovvængets hjemmeside (åbner i ny fane)Redaktør