​​​

Netværk om multiple funktionsnedsættelser

​Det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog  faciliteres af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. 

Netværkets ​Mission

At netværket kan samarbejde og vidensdele deres erfaringer over hele landet samt søge ny viden og erfaring gennem forskning, så muligheden for at skabe de bedste rammer og løsninger for borgere med kommunikationsvanskeligheder optimeres. 

Netværkets Vision

At skabe de bedste muligheder for borgere med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder, så de via egne og omgivelsernes ressourcer på bedst mulig vis kan kommunikere med deres omgivelser, danne relationer til andre og blive aktive deltagere deres i sociale fællesskaber.​

Arrangementer

Der er i 2022 planlagt tre arrangementer i et sammenhængende forløb. De første to oplæg vil foregå virtuelt og vil være med professor i pædagogik og specialpædagogik Sissel Sollied. Sissel har tidligere arbejdet i VIKOM sammenhæng og har en doktorgrad i tilknytning til kommunikation og videoanalyse i relationsgrupper omkring mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Oplægget vil foregå på norsk.

2. marts 2022 ​kl. 12-16 - virtuelt møde

Grundlæggende forståelse i arbejdet med mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog med overordnet tema knyttet til:

Et relationistisk perspektiv, hvad er det, og hvilke konsekvenser har det for relationerne, vi indgår i? 

 • Mødet med andre: Barnet, kolleger, andre samarbejdspartnere

18. maj 2022​ kl. 8.30-12.30 - virtuelt møde

Muligheder og barrierer i teamarbejdet omkring mennesker med behov for specialpædagogisk udviklingsstøtte.
 • Forskellige perspektiver
 • Forskellig viden
 • Forskellig tilknytning

Oktober 2022 (dato endnu ikke fastsat) - fysisk møde 

 • Metodiske tilgange til kommunikationsanalyse. Praksiseksempler​

Tilmedling

De virtuelle møder er gratis, men der må forventes brugerbetaling for det fysiske møde i efteråret.


Referencegruppe

 • Mette Christensen, logopæd, Gentofte Kommune
 • Helle Jensen, talepædagog, Geelsgårdskolen
 • Birgit Bengtsson, kommunikationsvejleder, Holbæk Kommune
 • Birgitte Bruun, ASK-vejleder, Odense Kommune
 • Sara Falkenberg Sørensen, afd.leder, Jonstrupvang
 • Rikke Grunddal, ergoterapeut, Jonstrupvang
 • Maria M Ellen Christensen, pædagog med neuropsykologisk og kommunikationsefteruddannelse, Blindecenter Bredegaard
 • Birgitte Arild Nielsen, faglig konsulent, Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden


Redaktør