Netværk om multiple funktionsnedsættelser

​Det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog bliver fremover faciliteret af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden.

​Netværket har til formål at skabe, vedligeholde og udvikle et fagligt forum, hvor fagpersoner, forskere og faglige organisationer kan udveksle viden og erfaring, diskutere faglige problemstillinger og dele nye idéer på et kompliceret område.

Dialog om fremtidige møder

Den Sociale Virksomhed har nedsat en styregruppe, som i løbet af de kommende måneder vil invitere relevante parter til dialog om indhold på fremtidige møder, og hvad der i øvrigt rører sig i praksisfeltet, for på den måde at opretholde formålet med netværket.

Styregruppe

  • Kim Frederiksen, forstander på Jonstrupvang
  • Birgitte Arild Nielsen, socialfaglig konsulent  i Den Sociale Virksomheds fællesadministration

Siden her bliver løbende opdateret.Redaktør