Huskeliste

​Huskelisten er ment som en hjælp til sagsbehandlere for at sikre, at alle relevante forhold er beskrevet. Huskelisten kan downloades som Word- og PDF-dokument her fra siden.​

​​​​​​​​​​​

Sociale forhold

 • Den aktuelle situation (årsagen til denne anmodning)
 • Social historie (familieforhold, skolegang, netværk og sociale relationer, aktuelle boligforhold)
 • Aktuelt dagtilbud
 • Evt. domme

Helbredsmæssige forhold

 • Diagnoser
 • Resumé af sygehistorie
 • Status om helbredsforhold/handicap (herunder allergier)
 • Medicin (hvilken medicin, og mod hvad)
 • Aktuel behandling ( psykiatrisk-, psykologisk-behandling, fysioterapi)
 • Syn (normalt, let svækket, stærkt svækket eller blind)
 • Hørelse (normal, let svækket, stærkt svækket eller blind)
 • Eventuelle misbrugsproblemer (type af misbrug, behandling)
 • Vedlæg relevante udskrivningspapirer, helbredserklæringer, speciallægeerklæringer, neurologiske erklæringer

Funktionsniveau, hjælpebehov og udviklingsmuligheder

 • Problemfrit (uden støtte)?
 • Vejledning?
 • Støtte?
 • Fuld hjælp?
Herudover vurderes det, om der i den konkrete situatuation er udviklingsmuligheder. 

Huskelisten kommer desuden ind på borgerens støttebehov og udviklingsmuligheder i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse), kost, helbred, psyke, færden udenfor hjemmet og økonomi.

Redaktør