Systematisk test af medarbejdere - COVID-19

Medarbejdere på tilbuddene i Den Sociale Virksomhed tilbydes systematisk test for COVID-19 hver 6. uge.

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt vores beboerer, brugere og personale. Derfor kan du som medarbejder i Region Hovedstaden altid blive testet efter aftale med din nærmeste leder. 

Som noget nyt tilbyder vi nu også, at medarbejdere med borgerkontakt kan blive testet for COVID-19 med faste intervaller. Det er tilbud og derfor også frivilligt, men for at vi kan beskytte os selv, hinanden og vores beboere og brugere opfordrer vi dig til at tage imod tilbuddet.

Systematisk test hver 6. uge
Medarbejdere på tilbud i Den Sociale Virksomhed bliver tilbudt systematisk test for COVID-19 hver 6. uge. 

Tilbuddet om systematisk test vil blive rullet ud fra uge 45 og over en periode på nogle uger. Det betyder, at der vil gå nogle uger, inden alle medarbejdere er testet første gang.

Mobilt test-team kommer på tilbuddet 

Der kommer et mobilt team på tilbuddet - eller på et tilbud i nærheden - med faste intervaller. Tilbuddet vil modtage en oversigt over, hvilke dage det mobile team kommer. Det aftales lokalt med egen leder, hvornår du som medarbejder kan gå fra til at blive testet.

Svar på testen

Du skal se dit testsvar på sundhed.dk. Svaret vil også blive sendt til den praktiserende læge.

Hvis du har symptomer

Hvis du har symptomer på COVID-19 - eller er blevet bedt om at blive testet i en smitteopsoring - skal du kontakte din læge og din leder og aftale nærmere om test. 

Du skal ikke benytte systematisk test, hvis du har symptomer. 

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål om corona-test af ansatte med borgerkontakt.


Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Som led i forebyggelse af smitteudbrud og for at passe på vores beboere, brugere og hinanden, bliver muligheden for test af personalet intensiveret. Regionerne indfører en systematisk test af personale med borgerkontakt med tilbud om test hver 6. uge.Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med borgerkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Hvem kan blive testet systematisk?

Alle medarbejdere på tilbuddene i Den Sociale Virksomhed kan benytte tilbuddet om at blive systematisk testet for COVID-19. 

Alle medarbejdere får tilbud om at blive testet hver 6. uge.Er det frivilligt at blive testet?

Systematisk test af personale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere, beboere og brugere af vores tilbud. Derfor opfordrer den regionale og lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet. Skal jeg testes, hvis jeg ikke har borgerkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med borgerkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men på de fleste tilbud i Den Sociale Virksomhed vil det være relevant at tilbyde den samlede medarbejdergruppe at blive testet, fordi alle færdes på fællesarealer og omgås på tværs af teams. Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar på den systematiske test?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar fra den systematiske test. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og ikke vente på tid om 6 uger. Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og orientere din leder, så der kan foretages smitteopsporing der, hvor det er relevant. 

Ved forværring af symptomer skal du ringe til din læge.Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på tilbuddet?

Hvis der er påvist smitte på tilbuddet, påbegyndes udbrudshåndtering. 
Borgere og personale bliver testet efter Den Sociale Virksomheds vejledning i samarbejde med Akutberedskabet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvordan bestiller man tid til den systematisk test?

Der kommer et mobilt team på tilbuddet - eller på et tilbud i nærheden - med faste intervaller. Tilbuddet vil modtage en oversigt over, hvilke dage det mobile team kommer. Det aftales lokalt med egen leder, hvornår du som medarbejder kan gå fra til at blive testet.Hvor kan man blive testet henne?

Du vil som udgangspunkt blive testet på din arbejdsplads. For medarbejdere på enkelte tilbud vil man skulle blive testet nær tilbuddet.
Det vil gælde ansatte på Skovvænget, Hulegården og Lunden, som skal gå hen til psykiatrien på nabomatriklen.Er det på samme lokale, at testen foregår hver gang?

Tilbuddene bliver bedt om at finde et egnet lokale til at foretage test i. Det vil være det samme lokale hver gang.Hvordan får jeg info om denne test – fx hvis den foregår i et nyt lokale eller sted fra gang til gang?

Hver tilbud har sin egen koordinator/kontaktperson, som vil sørge for lokal information på tilbuddet. Er det en blodprøve eller podning i svælg?

Den systematiske test vil altid være podning i svælg.Hvad hvis jeg misser at blive testet, fordi jeg ikke kan gå fra arbejdet?

Så vidt muligt vil din nærmeste leder sørge for, at du kan deltage i testen, men er det ikke muligt, skal du aftale en ny mulihged for at blive testet med din nærmeste leder og lokale koordinator.Kan jeg blive testet i arbejdstiden?

Du kan godt benytte arbejdstiden til test – blot du koordinerer med og orienterer dine kolleger og leder.Hvordan får jeg svar på min test?

Svaret på din test finder du på sundhed.dkHvem står for testen?

Det er uddannede podere, der kommer til at stå for testen i Den Sociale Virksomhed.Skal jeg bære mundbind, når jeg møder op til test?

Ja, det skal du for at beskytte poderne så meget som muligt, men også dig selv, når de venter samt går til og fra podestationen. Hvilke værnemidler vil det personale, der tester os, være iført?

Poderne vil være iført de anbefalede værnemidler (visir, maske, dragter samt handsker)Hvordan behandles mine personoplysninger

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne videregives til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her.
Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retsinformation.dk:

Se bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19Redaktør