Geografisk placering og målgrupper

​Oversigt over tilbuddene i Den Sociale Virksomhed​​​. Se det enkelte tilbuds adresse, målgruppe og a​​nden fakta​ under kortet.


 


​​Handicaptilbud 

​3Kløveren​​​​


Margue​ritten
Smakkevej 1
3070 Snekkerste

Åbjerggård
Åbjergvej 32
3600 Frederikssund

 Tlf.: 47 36 03 33

3Kløveren.dk

Forstander: Mette Brunberg​

Døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning. En del af pladserne er skærmede enheder

Der er ca. 25 døgntilbud


Drives efter Servicelovens § 67,2

Blindecenter Bredegaard

Lindelyvej 5
3480 Fredensborg
Tlf.: 45 11 84 11
blindecenterbredegaard.dk​

Forstander: Frank Hedegaard​​


Bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne

Der er ca. 40 døgntilbud

Selvejende tilbud. Drives efter Servicelovens § 103 og § 104 og § 107 og § 108​

​Børneungecenter for Rehabilitering

Kongevejen 256
2830 Virum
Tlf.: 45 11 51 00
bucr.dk

Centerchef: Anne Lindø
​​
Tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade

Drives efter Serviceloven § 11, stk. 4, Lov om Folkeskole § 20, stk.3 og Sundhedsloven § 140.

​Geelsgårdskolen

Kongevejen 252
2830 Virum
Tlf.: 45 11 40 00
geelsgaardskolen.dk

Skoleleder: Ole Nissen

 

Specialskole for børn med forskelligartede funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter.  Tilbyder også bo og aflastning.​​

Drives efter Servicelovens § 36 og 104 samt § 67,2 og § 44 og § 86.2 samt Folkeskoleloven § 20.2

​Hulegården

Brøndbyøstervej 166-172
2605 ​Brøndby
Tlf.: 36 38 37 00
hulegaarden.dk

Forstander: Lars Nielsen

Botilbud for voksne med udviklingshandicap. 

Der er ca. ​41 døgntilbud


Drives efter Servicelovens § 108

​Jonstrupvang Bebyggelsen

Chr. H​​auchs Allé 11
 3500 Værløse
Tlf.: 44 65 16 11

jonstrupvang.dk


Forstander: Kim Norup Frederiksen

Bo- og dagtilbud for personer med cerebral parese


Der er ca. 70 døgntilbud


​Selvejende tilbud. Drives efter
Servicelovens § 104 og § 108​

Kommunikationscentret

Rygårds Allé 45
2900 Hellerup​

Telegrafvej 5, 1. sal
2750 Ballerup
Tlf.: 45 11 46 00
komcentret.dk

Forstander: Kristian Mainz

Specialiseret center for børn og voksne med tale-, høre-, syns- og andre kommunikationshandicap.

​Drives efter:
  • Servicelovens § 5
  • Folkeskoleloven og Servicelovens § 112 og § 113 og § 10 stk. 4
  • Servicelovens § 11 stk. 3 og § 12
  • Lov om speci​alundervisning § 1
  • Folkeskolelovens § 3 og § 4 samt § 20 stk

Lyngdal

Tyringevej 5
3460 Birkerød ​
Tlf.: 45 11 22 50
botilbuddetlyngdal.dk

Konstituert forstander:
Line Ebbesen Andersen

Bo- og aktivitetstilbud for mennesker med svære og gennemgribende psykisk udviklingsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser og problemskabende adfærd

Der er ca. 28 døgntilbud
Drives efter Servicelovens § 104 og § 108

Kamager

Brønderslev Allé 21
2770 Kastrup
Tlf.: 32 46 66 66
kamager.dk

Forstander: Mie Karleby

Botilbud for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Der er ca. 45 døgntilbud

Drives efter Servicelovens § 108

​Rønnegård

Strøvej 89-95
3330 Gørløse

og

Tyringevej 13

3460 Birkerød
 Tlf.: 38 61 91 00
densocialevirksomhed.dk/roennegaard

Forstander: Anne Thomsen            

Botilbud for voksne borgere med psykisk funktionsnedsættelse, de fleste har tillige psykiatriske problemstillinger.
Nogle af pladserne er i selvstændige pavillioner til borgere med behov for skærmet enhed

Der er ca. 26 døgntilbud


Drives efter Servicelovens § 103,  §  107 og § 108

​Solgaven

Skovbakken 126
3520 Farum
Tlf. 44 95 44 99
solgavenfarum.dk

Forstander: Jeanne Brandt Larsen 
Plejehjem for ældre borgere, der er blevet blinde eller svagtseende

​Der er ca. 66 døgntilbud

Selvejende tilbud. Drives efter Servicelovens § 104 og § 108.

Sociale tilbud

​Center for Forsorg og Behandling

Centeradministrationen
Skansevej 2 C
3400 Hillerød
Tlf.: 51 63 36 63
DenSocialeVirksomhed.dk/CFB

Centerleder: Søren Niendam

Midlertidigt botilbud til hjemløse og behandling af stof- og alkoholmisbrug

Center for Forsorg og Behandling har følgende afdelinger: Skansegården i Hillerød, Solvang i Glostrup, ungehuse i Helsinge og Brøndby og ambulatorierne i Hillerød og Hørsholm


Der er ca. 116 døgntilbud


​Drives efter Sundhedslovens §141 og §142 og Servicelovens § 101 og § 110


​Røde Kors Herberg for Kvinder

Kettegård Allé 14A, st.th.
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 61 95 03​
rodekorsherberg.dk

Forstander: Mia Omø

Midlertidig boform for hjemløse kvinder i krise

Der er ca. 27 døgntilbud


Selvejende tilbud. Drives efter Servicelovens § 110.​

​Svendebjerggård

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 65 77
svendebjerggaard.dk

Konstitueret forstander: ​
Randi Ringgaard Christoffersen

Midlertidigt botilbud for borgere og deres eventuelle børn, som er i en social krise, der gør, at de ikke længere kan være i egen bolig

​Der er ca. 29 døgntilbud

Selvejende tilbud. Drives efter Servicelovens § 109 og § 110.

​Sølager

Sølagervejen 40
3390 Hundested
(Hovedadresse)

og

Bakager 22 - 24
4050 Skibby

Tlf. 47 93 71 24
soelager.dk

Forstander: Mette Vestergaard

For unge, der skal anbringes i varetægtssurrogat.

Der er ca. 15 døgntilbud


​​Drives efter Folkeskolelovens § 20,2 og Servicelovens § 67 og § 66 stk. 3

Social-psykatriske tilbud ​

​Lunden

Brøndbyøstervej 156A
2605 Brøndby
Tlf. 45 11 79 00
densocialevirksomhed.dk/lunden

​Forstander: Lena Sølling

Bo-, behandlings og rehabiliteringstilbud for borgere med behov for en psykosocial indsats (ofte med et misbrug)

Der er ca. 36 døgntilbud


Drives efter Servicelovens § 108 og § 107

​Nødebogård

Kildeportvej 20
Nødebo
3480 Fredensborg
Tlf.: 48 48 12 12
noedebogaard.dk

​Forstander: Tine Stryhn

Unge med kontaktvanskeligheder, angst, sindslidelser eller psykisk sygdom. Samt en afdeling for unge med behov for skærmet enhed

Der er ca. 47 døgntilbud

Nødebogård har to afdelinger: Haraldslund i Lyngby og Østervang i Nødebo.


Drives efter Folkeskolelovens § 20,2 og Servicelovens § 67,1.


​Orion

Københavnsvej 33
3400 Hillerød
Tlf.: 38 61 95 30
www.orion.dk

Forstander: Line Top Abildtrup

Specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder (mange tillige med misbrug)

Der er ca. 42 døgntilbud samt 4 flexboligere i Nivå

 ​Drives efter Servicelovens § 107 og § 108

​​Skovvænget

Ballerup Boulevard 2
2750 Ballerup
Tlf.: 38 64 52 91
skovvaenget.dk

Forstander: Bo Christoffersen

Bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med svære sindslidelser

Der er ca. 30 døgntilbud

Drives efter Servicelovens §§ 107 og 108 ​

Redaktør