Geografisk placering og målgrupper

​Oversigt over tilbuddene i Den Sociale Virksomhed​​​. Se det enkelte tilbuds adresse, målgruppe og a​​nden fakta​ under kortet.


 


​​Handicaptilbud 

​3Kløveren​​​​

​​
Åbjerggård
Åbjergvej 32
3600 Frederikssund
Tlf.: 47 38 33 22

(Hovedadresse)
​Margue​ritten
Smakkevej 1
3070 Snekkersten
​Tlf.: 49 25 28 28
3Kløveren.dk

Forstander: Mette Brunberg​

​Døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning.

30 pladser: 12 på Åbjerggård i Frederikssund og 18 i Snekkersten - heraf to til aflastning.

Drives efter Servicelovens 
​ § 67,2

Blindecenter Bredegaard

Lindelyvej 5
3480 Fredensborg
Tlf.: 45 11 84 11
blindecenterbredegaard.dk​

Forstander:
Frank Hedegaard​​
Bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne

Selvejende tilbud

Drives efter Servicelovens § 103 og § 104 og § 107 og § 108​

​Børneungecenter for Rehabilitering

Kongevejen 256
2830 Virum
Tlf.: 45 11 5 1 00
bucr.dk

Konstitueret leder: Susanne Lundin 
​​
Tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Drives efter Serviceloven § 11, stk. 4, Lov om Folkeskole § 20, stk.3 og Sundhedsloven § 140.​

​Geelsgårdskolen

Kongevejen 252
2830 Virum
Tlf.: 45 11 40 00
geelsgaardskolen.dk

Skoleleder: Ole Nissen 
 

Specialskole for børn med forskelligartede funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter.  Tilbyder også bo og aflastning.​​

​Drives efter Servicelovens § 36 og 104 samt § 67,2 og § 44 og 86.2

​Hulegården

Brøndbyøstervej 166-172
2605 ​Brøndby
Tlf.: 36 38 37 00
hulegaarden.dk

Forstander: Lars Nielsen

Botilbud for voksne med udviklingshandicap. ​42 pladser fordelt i syv selvstændige huse.

Drives efter Servicelovens § 108.

​Jonstrupvang Bebyggelsen

Chr. H​​auchs Allé 11
3500 Værløse
Tlf.: 44 65 16 11

jonstrupvang.dk

Forstander: Kim Norup Frederiksen
Bo- og dagtilbud for spastikere.

46 døgnpladser hvoraf én er aflastningsplads.

20 beboere benytter dagaktivitetstilbuddet.
Derudover kommer dagligt 12 daghjemsbrugere udefra.

​Selvejende tilbud. Drives efter
Servicelovens § 104 og § 108​

Kommunikationscentret

Rygårds Allé 45
2900 Hellerup​

og

Telegrafvej 5, 1. sal
2750 Ballerup
Tlf.: 45 11 46 00
komcentret.dk

Forstander: Kristian Mainz

Specialiseret center for børn og voksne med tale-, høre-, syns- og andre kom munikationshandicap.

​Drives efter:
  • Servicelovens § 5
  • Folkeskoleloven og Servicelovens § 112 og § 113 og § 10 stk. 4
  • Servicelovens § 11 stk. 3 og § 12
  • lov om speci​alundervisning § 1
  • folkeskolelovens § 3 og § 4 samt § 20 stk

Lyngdal

Tyringevej 5
3460 Birkerød ​
Tlf.: 45 11 22 50
botilbuddetlyngdal.dk

Fungerende forstander:
Line Ebbesen
Bo- og aktivitetstilbud for mennesker med gennemgribende psykisk udviklingsforstyrrelse og autismespektrumforstyrrelser, lav psykisk udviklingsalder (9 mdr. - 2-3 år) og problemskabende adfærd.

​12 pladser, som drives efter Servicelovens § 104 og § 108.

Kamager

Brønderslev Allé 21
2770 Kastrup
Tlf.: 32 46 66 66
kamager.dk

Forstander: Mie Karleby

Botilbud for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

40 pladser. Drives efter Servicelovens § 108 .

​Rønnegård

Strøvej 93
3330 Gørløse
Tlf.: 48 27 70 78
densocialevirksomhed.dk/roennegaard

Forstander: Anne Thomsen

Botilbud for voksne udviklingshæmmede, nogle med psykiatriske diagnoser.

18 pladser. Drives efter Servicelovens § 103 og § 108 .

​Solgaven

Skovbakken 126
3520 Farum
Tlf. 4495 4499
solgavenfarum.dk

Forstander: Jeanne Brandt Larsen 
Botilbud og dagcenter for blinde og svagsynede.

​66 pladser til beboere og 20 pladser til daggæster pr. dag.

Selvejende tilbud. Drives efter Servicelovens § 104 og § 108.

Sociale tilbud

​Center for Forsorg og Behandling

Centeradministrationen
Skansevej 2 C
3400 Hillerød
Tlf.: 51 63 36 63
DenSocialeVirksomhed.dk/CFB

Centerleder: Søren Niendam

Midlertidigt botilbud til hjemløse og behandling af stof- og alkoholmisbrug.

Skansegården i Hillerød, Solvang i Glostrup, ungehuse i Helsinge og Brøndby og ambulatorierne i Hillerød og Hørsholm.

​Drives efter Sundhedslovens §141 og §142 og Servicelovens § 101 og § 110.

​Røde Kors Herberg for Kvinder

Kettegård Allé 14A, st.th.
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 61 95 03​
rodekorsherberg.dk

Forstander: Mia Omø

Midlertidig boform for kvinder i krise. 8 pladser.

Selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens § 110.​

​Svendebjerggård

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 65 77
svendebjerggaard.dk

​Forstander: ​Lise Jordahn

Midlertidigt botilbud for voksne og deres eventuelle børn, som er i en social krise, der gør, at de ikke længere kan være i egen bolig.

​25 døgnpladser plus evt. børn. ​Selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens § 109 og § 110.

​Sølager

Sølagervejen 40
3390 Hundested
(Hovedadresse)

og

Bakager 22 - 24
4050 Skibby

Tlf. 4793 7124
soelager.dk

Forstander: Mette Vestergaard

For unge, der skal anbringes i varetægtssurrogat.

​​Drives efter Folkeskolelovens § 20,2 og Servicelovens § 67,3 og § 108.​

Social-psykatriske tilbud ​

​Lunden

Brøndbyøstervej 156A
2605 Brøndby
Tlf. 45 11 79 00
densocialevirksomhed.dk/lunden

​Forstander: Lena Sølling

Bo-, behandlings og rehabiliteringstilbud for borgere med behov for en psykosocial indsats.

Drives efter Servicelovens § 108, § 107, § 104, § 103 og § 85.

​Nødebogård

Kildeportvej 20
Nødebo
3480 Fredensborg
Tlf.: 48 48 12 12
noedebogaard.dk

​Forstander: Henrik Boisen

Børn og unge med kontaktvanskeligheder, angst, sindslidelser eller psykisk sygdom.

Drives efter Folkeskolelovens § 20,2 og Servicelovens § 67,1.

​Orion

Københavnsvej 33
3400 Hillerød
Tlf.: 38 61 95 30
www.orion.dk

Forstander: Line Top Abildtrup

Specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder.

​Drives efter Servicelovens §§ 104, 107 og 108.

​​Skovvænget

Ballerup Boulevard 2
2750 Ballerup
Tlf.: 38 64 52 91
skovvaenget.dk

Forstander: Bo Christoffersen

Bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med sindslidelser .

Drives efter Servicelovens §§ 107 og 108 ​

Redaktør