Geografisk placering og målgrupper

​Oversigt over tilbuddene i Den Sociale Virksomhed​​​. Se det enkelte tilbuds adresse, målgruppe og a​​nden fakta​ under kortet.

Handicaptilbud 

​3Kløveren​​​​

3Kløveren er et døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning. 
Der er ca. 25 døgntilbud, hvoraf en del af pladserne er skærmede enheder. 
Tilbuddet drives efter Servicelovens § 67,2.
Forstander er Mette Brunberg. 

Adresse:

Margue​ritten

Smakkevej 1
3070 Snekkerste

Åbjerggård

Åbjergvej 32
3600 Frederikssund

Tlf.: 47 36 03 33

Find mere information på 3Kløverens hjemmeside (åbner i ny fane) 

Blindecenter Bredegaard

Blindecenter Bredegaard er et bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne.
Det er et selvejende tilbud med ca. 40 døgntilbud, som som drives efter:

 • Servicelovens §§ 103-104 
 • Servicelovens §§ 107-108​

Forstander er Frank Hedegaard

Adresse:

Lindelyvej 5
3480 Fredensborg
Tlf.: 45 11 84 11 

Find mere information på Bindecenter Bredegaards hjemmeside (åbner i ny fane)

Hjerneskadecenter Virum

Hjerneskadecenter Virum er et tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade, som drives efter:

 • Serviceloven § 11, stk. 4, 
 • Lov om Folkeskole § 20, stk.3 
 • Sundhedsloven § 140.
Centerchef er Anne Lindø

Adresse:

Kongevejen 256
2830 Virum
Tlf.: 45 11 51 00

​Geelsgårdskolen

Geelsgårdskolen er en specialskole for børn med forskelligartede funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter, der også tilbyder bo og aflastning.
Tilbuddet drives efter:

 • Servicelovens § 36 og 104 samt § 67,2 og § 44 § 86.2
 • Folkeskoleloven § 20.2

Skoleleder er Ole Nissen

Adresse:

Kongevejen 252
2830 Virum
Tlf.: 45 11 40 00
Find mere information på Geelsgårdskolens hjemmeside (åbner i ny fane)

Hulegården

Hulegården er et botilbud for voksne med udviklingshandicap, som har ca. ​41 døgntilbud.
Tilbuddet drives efter Servicelovens § 108.

Forstander er Trine Smith Fermerling

Adresse:

Brøndbyøstervej 166-172
2605 ​Brøndby
Tlf.: 36 38 37 00

Find mere information på Hulegårdens hjemmeside (åbner i ny fane) 

Jonstrupvang

Jonstrupvang er et bo- og dagtilbud for personer med cerebral parese, som har ca. 70 døgntilbud.
Det er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens § 104 og § 108​.
Forstander er Kim Norup Frederiksen

Adresse:

Chr. H​​auchs Allé 11
 3500 Værløse
Tlf.: 44 65 16 11

Find mere information på Jonstrupvangs hjemmeside (åbner i ny fane)

Kommunikationscentret

Kommunikationscentret er et specialiseret center for børn og voksne med tale-, høre-, syns- og andre kommunikationshandicap. Tilbuddet drives efter:
 • Servicelovens § 5
 • Folkeskoleloven og Servicelovens § 112 og § 113 og § 10 stk. 4
 • Servicelovens § 11 stk. 3 og § 12
 • Lov om speci​alundervisning § 1
 • Folkeskolelovens § 3 og § 4 samt § 20 stk
Forstander er Kristian Mainz

Adresser: 

Rygårds Allé 45

2900 Hellerup​

Telegrafvej 5, 1. sal
2750 Ballerup
Tlf.: 45 11 46 00

Find mere information på Kommunikationscentrets hjemmeside (åbner i ny fane)

Lyngdal

Lyngdal er et bo- og aktivitetstilbud for mennesker med svære og gennemgribende psykisk udviklingsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser og problemskabende adfærd. TIlbuddet har  ca. 28 døgntilbud og drives efter Servicelovens § 104 og § 108

Forstander er Line Ebbesen Andersen

Adresse:

Tyringevej 5
3460 Birkerød ​
Tlf.: 21 27 28 91

Find mere information på Lyngdals hjemmeside (åbner i ny fane)

Kamager

Kamager er et botilbud for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser med ca. 45 døgntilbud. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 108. 
Forstander er Mie Karleby

Adresse:

Brønderslev Allé 2addd
2770 Kastrup
Tlf.: 32 46 66 66

Find mere information på Kamagers hjemmeside (åbner i ny fane)

Rønnegård

Botilbud for voksne borgere med psykisk funktionsnedsættelse, de fleste har tillige psykiatriske problemstillinger. 
Der er ca. 26 døgntilbud, hvoraf nogle af pladserne er i selvstændige pavillioner til borgere med behov for skærmet enhed
Tilbuddet drives efter Servicelovens § 103,  §  107 og § 108. 
Forsander er Anne Thomsen

Adresse:

Strøvej 89-95

3330 Gørløse

Find mere information på Rønnegårds hjemmeside (åbner i ny fane)

Solgaven

Plejehjem for ældre borgere, der er blevet blinde eller svagtseende med ca. 66 døgntilbud
Det er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens § 104 og § 108.

Forstander er Jeanne Brandt Larsen.

Adresse:

Skovbakken 126
3520 Farum
Tlf. 44 95 44 99

Find mere information på Solgavens hjemmeside (åbner i ny fane)

Sociale tilbud

Center for Forsorg og Behandling

CFB er et midlertidigt botilbud til hjemløse og behandling af stof- og alkoholmisbrug.
Tilbuddet har følgende afdelinger:
 • Skansegården i Hillerød, 
 • Solvang i Glostrup
 • Ungehuset i Helsinge 
 • Ungehuset i Brøndby 
 • Ambulatoriet i Hillerød 
 • Ambulatoriet i Hørsholm

Tilbuddet har ca. 116 døgntilbud og drives efter Sundhedslovens §141 og §142 og Servicelovens § 101 og § 110. 
Centerleder er Søren Niendam

Adresse til Skansegården:

Centeradministrationen
Skansevej 2 C
3400 Hillerød
Tlf.: 51 63 36 63

Find mere information på CFB's hjemmeside (åbner i ny fane)

Røde Kors Herberg for Kvinder

Røde Kors er et midlertidig boform for hjemløse kvinder i krise med ca. 27 døgntilbud.
Det er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens § 110.
Forstander er Mia Omø

Adresse:

Kettegård Allé 14A, st.th.
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 61 95 03​ 

Find mere information på Røde Kors Herbergs hjemmeside (åbner i ny fane) 

Svendebjerggård

Svendebjerggård er et midlertidigt botilbud for borgere og deres eventuelle børn, som er i en social krise, der gør, at de ikke længere kan være i egen bolig
​Tilbuddet har ca. 29 døgntilbud, og er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens § 109 og § 110.
Konstitueret forstander er Randi Ringgaard Christoffersen

Adresse:

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 65 77

Find mere information på Svendebjerggårds hjemmeside (åbner i ny fane)

Sølager

Sølager er et tilbud for unge, der skal anbringes i varetægtssurrogat.
Tilbuddet har ca. 15 døgntilbud og drives efter: 

 • Folkeskolelovens § 20,2
 • Servicelovens § 67 og § 66 stk. 3

Forstander er Mette Vestergaard 

Adresser:

Sølagervejen 40
3390 Hundested
(Hovedadresse)

Bakager 22 - 24
4050 Skibby

Tlf. 47 93 71 24

Find mere information på Sølagers hjemmeside (åbner i ny fane)

Social-psykiatiske tilbud

Lunden

Lunden er et bo-, behandlings og rehabiliteringstilbud for borgere med behov for en psykosocial indsats (ofte med et misbrug).
Tilbuddet har ca. 36 døgntilbud og drives efter Servicelovens § 108 og § 107.​
Forstander er Lena Sølling

Adresse:

Brøndbyøstervej 156A
2605 Brøndby
Tlf. 45 11 79 00

Find mere information på Lundens hjemmeside (åbner i ny fane)

Nødebogård

Nødebogård er et tilbud for normaltbegavede børn, unge og voksne med psykiske lidelser. Det er muligt at være i både døgn- og dagbehandling på Nødebogård. 

Tilbuddet drives efter:

 • Folkeskolelovens § 20,2
 • Servicelovens § 67,1

Forstander er Tine Stryhn

Hovedadresse:

Kildeportvej 20
Nødebo
3480 Fredensborg
Tlf.: 48 48 12 12

Find mere information på Nødebogårds hjemmeside (åbner i ny fane)

Orion

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder (mange med misbrug). Tilbuddet har ca. 42 døgntilbud samt 4 flexboligere i Nivå og drives efter Servicelovens § 107 og § 108.

Konstitueret forstandere: Lena Jensen og René Vejby Kierch.

Adresse:

Københavnsvej 33
3400 Hillerød
Tlf.: 38 61 95 30

Find mere information på Orions hjemmeside (åbner i ny fane)

Skovvænget

Skovvænget er et bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med svære sindslidelser. Tilbuddet har ca. 30 døgntilbud og drives efter Servicelovens §§ 107 og 108 ​
Forstander er Bo Christoffersen

Adresse:

Maglevænget 48
2750 Ballerup
Tlf.: 38 64 52 91

Find mere information på Skovvængets hjemmeside (åbner i ny fane)


Redaktør