Takster

​Omkostningerne til driften af de tilbud, som Den Sociale Virksomhed driver, finansieres 100 pct. af kommunerne.

Det er ​borgerens betalingskommune, der betaler for, at en borger bor, arbejder, bliver genoptrænet og så videre på et tilbud. Alle ydelser har en takst, som bliver fastsat en gang om året i forbindelse med rammeaftalen for det sociale område.To af tilbuddene i Den Sociale Virksomhed skiller sig lidt ud i forhold til de øvrige, fordi de leverer ydelser af en anden karakter end på botilbuddene. Det er Kommunikationscentret, der er Region Hovedstadens specialiserede center for borgere med tale-, høre-, syns- og andre kommunikationshandicap. Og det er Hjerneskadecenter Virum, der tilbyder højt specialiseret neuropsykologisk samt tværfaglig undersøgelse og udredning af følgerne af erhvervet hjerneskade hos børn og unge.

Priserne på centrenes ydelser kan ikke ses i Tilbudsportalen, men  på deres hjemmesider:

Takstmodel

Kommunerne har i samarbejde med Region Hovedstaden udarbejdet en model for, hvordan taksterne regnes ud. Målet med takstmodellen er:

  • at sikre driftsherrerne, kommuner og regionen fuld finansiering af driften af tilbuddene
  • at sikre en økonomisk og effektiv drift i tilbuddene
  • at minimere den økonomiske risiko for både driftsherren og de kommuner, der efterspørger pladser
  • at sikre gennemsigtighed og enkel administration


Takstgrundlaget:

​Tilbud​​​​​
​+ Direkte nettoudgifter
​+ Direkte omkostninger (forretning, afskrivning)
​+ Hensættelser til tjenestemandspension
​- Beboerbetaling
​- Satspuljemidler
​+ Fællesudgifter til drifts af tilbud
​Administration
​+ Virksomhedsadministration udgifter/omkostninger
​+ Indirekte udgifter/omkostninger - koncern
​= takstgrundlag


Objektiv finansiering

Objektiv finansiering adskiller sig fra takstfinansiering ved, at udgifterne til driften ikke betales af de kommuner, der benytter tilbuddet, men af alle landet kommuner efter forskellige fordelingsnøgler som eksempelvis indbyggertal.

I Den Sociale Virksomhed er Geelsgårdskolen og de sikrede afdelinger på Sølager underlagt objektiv finansiering. Geelsgårdskolen udbyder ydelser, der er underlagt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 447 af 19/5 2006. Sølager er underlagt Bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Redaktør