Arrangementer

Vi har mange faste traditioner og hyppige arrangementer. Du kan læse om nogle af dem her på siden.​

​Geelsgårdskolen 60 års fødsels​dag​

Discofest
Elevrådet arrangerer to gange årligt en discofest for alle skolens elever. Festen begynder med fællesspisning i afdelingerne, og bagefter starter det store rykind i festsalen.
Eleverne danser, shaker, rocker og flirter. Alle får varmen, så der sælges rigtig mange sodavand. Alt overskud fra aftenen går til elevrådet.

Idrætsdag

Et lille epos om Idrætsdagen fra Idrætsudvalget:
Idrætsdagen er jo som bekendt en fast og god tradition her på Geelsgårdskolen. Idrætsudvalget bestiller altid godt vejr til denne dag, så vi kan udføre mange af de sportslige aktiviteter udendørs.

Dagen starter på den røde atletikbane med "peptalk" af skoleleder Ole Nissen. Så bliver der sunget idrætssang og varmet op til musik. Derefter bliver hundredvis af balloner sendt til vejrs - startskuddet til den årlige idrætsdag.
Der bliver dystet og heppet, hujet og klappet til de mange spændende aktiviteter bl.a.: Petracykling, fodbold, ballonvolley, keglebold, roboule, svømning, wellness i sanserummet og I-can bane.
Efter frokost bliver de fine diplomer delt ud i aulaen til de forskellige klasser, ledsaget af en flot fanfare fra klaveret.
Endelig bliver der sunget slutsang og serveret smoothies, og de der har lyst kan hygge sig til musik i nr. 12.
En dejlig dag med gode traditioner!

​Løvspringstur

Løvspringsturen bliver holdt for hele skolen i maj måned, når skoven er fin lysegrøn.
Eleverne er i skoven hele dagen og ude på ruter med forskellige poster. Ruterne er f.eks. sørøverrute, julerute, Dracularute, Danmarksrute eller H.C. Andersenrute.
Ruterne er tilpasset efter elevernes alder, og der er noget for alle sanser: høre, se, føle, smage og lugte.
Dagen afsluttes med en hyggelig frokost for alle i "det grønne".
Redaktør