Aflastning Hjem2

Tilbuddet henvender sig primært til forældre, hvis børn går i skole på Spor 3
Børnene er aldersmæssigt mellem 6 til 18 år.
Aflastningen planlægges i samarbejde med forældre, ud fra deres ønsker og behov.
Der er lukket i koloniugen, en uge i sommerferien samt den 24. 25., 26., 31. december og 1. januar.​ Du kan se åbningstiderne, ferieplan samt foreløbige arrangementer under skolens kalender.

Geelsgårdskolen er et helhedstilbud, hvor der er sammenhæng mellem undervisnings-, fritids- og behandlingsdel, og et tæt samarbejde med forældrene. Aflastningen indgår i helhedstilbuddet ved, at kontaktpersonerne samarbejder med forældre og nærteamet fra skole- og fritid. Medarbejderne deltager i observationsforløb, videoanalyse/LP møder o. lign., hvor der udarbejdes individuelle planer for den enkelte. 

Formålet med aflastningen er at give

  • Forældre og barn et pusterum og samtidig samle nye kræfter
  • Familien mulighed for at beholde barnet længst muligt i eget hjem
  • Børnene mulighed for at skabe nye venskaber og få fælles oplevelser

Vores mål er at​

  • skabe et miljø der er så harmonisk og hjemligt som muligt, hvor børnene trives, udvikler sig, har indflydelse, valgmuligheder og oplever at de respekteres
  • skabe tryghed ved, at rammerne er forudsigelige, så børnene ikke skal bruge ressourcer på at finde sig til rette
  • realisere de delmål, som er beskrevet i de individuelle handleplaner

Metode

Der arbejdes ud fra en helhedstænkning, hvor barnets omgivelser er afgørende for den enkeltes liv, og hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer.

Vi har fokus på kommunikation, og der er etableret et visuelt og taktilt kommunikationsmiljø. Tilbuddet har inden- og udendørs faciliteter, der er indrettet som taktile og visuelle miljøer. Kommunikationen foregår via tegnsprog taktilt og visuelt, billeder/fotos, PCS symboler, Piktogrammer mm. Der tages afsæt i det enkelte barns måde at kommunikere på, og de hjælpemidler de anvender til kommunikation.

Sociale relationer er vigtige for alle børn. Når barnet indgår i fælles aktiviteter og samvær, sker dette under etablerede og strukturerede former. Den enkelte aktivitet, sociale situation er tilpasset det enkelte barns behov og evner.

Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang. 

Fritid

Efter skoletid kommer børnene/de unge i aflastningen og er derfor ikke i fritidstilbuddet.
Aktiviteterne er målrettede så børnene/de unge får gode inspirerende oplevelser, sammen med deres kammerater, i aktiviteter og fælles samvær, der er tilpasset både fællesskabet og den enkelte. Vi bruger desuden alle skolens faciliteter, eksempelvis gymnastiksal, varmtvandsbassin osv.

Weekend/ferier

I weekenderne må børnene være længe oppe og sove længe, hvis de har lyst til det. Weekendaktiviteter er planlagte. Det kan være temaer som skattejagt, indianere, ture til stranden, i sanserummet o​sv.
I skolens ferier deltager børnene i fritidstilbuddet fra kl. 8:20 til 14:20. 

Forældrekontakt

Nye børn og forældre tilbydes et møde og rundvisning før aflastningen påbegynder. På mødet bli​ver relevante oplysninger om barnet nedskrevet så som vaner, rutiner, medicin, kost mv.

Redaktør