Botilbud Hjem2

Botilbuddet på Hjem2 er et tilbud til børn, der primært går i skole på Spor 3 og Spor 4​.
Børnene kan flytte ind fra 6 års alderen/skolestart og blive boende til de fylder 18 år.
Botilbuddet har åbent alle årets dage.

Geelsgårdskolen er et helhedstilbud, hvor der er sammenhæng mellem undervisnings-, fritids-, og behandlingsdel og et tæt samarbejde med forældrene.
Boafdelingen indgår i helhedstilbuddet ved, at kontaktpersonerne samarbejder med forældre og nærteamet fra skole- og fritid. Medarbejderne deltager i observationsforløb, videoanalyse/LP møder o. lign., der sammen med forældrene og det tværfaglige team udarbejder individuelle planer for barnet.

Formålet med boopholdet er at give børnene:

  • Optimale udviklingsmuligheder ved at skabe de nødvendige faglige rammer, der tilgodeser deres funktionsnedsættelser
  • Mulighed for at skabe nye venskaber og få fælles oplevelser.

Mål:

Mål udarbejdes ud fra Socialstyrelsens kvalitetesmodel, så krav og forventninger er i overensstemmelse med denne.

Vores mål er at:

  • Skabe et miljø der er så harmonisk og hjemligt som muligt, hvor børnene trives, udvikler sig, har indflydelse, valgmuligheder og oplever at de respekteres
  • Skabe tryghed ved at rammerne er forudsigelige 
  • Etablere aktiviteter og fælles samvær, der er målrettede så børnene får gode inspirerende oplevelser, der er tilpasset både fællesskabet og det enkelte barn.
  • Støtte og hjælpe barnet i forhold til psykologiske problemer, så som identitetsproblemer, handicap forståelse, kærlighed og venskaber
  • Realisere de mål som er beskrevet i de individuelle handleplaner

Metode

Der arbejdes ud fra en helhedstænkning, hvor barnets omgivelser er afgørende for den enkeltes liv og hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer.

Vi har fokus på kommunikation, og der er etableret et visuelt og taktilt kommunikationsmiljø. Tilbuddet har inden- og udendørs faciliteter, der er indrettet som taktile og visuelle miljøer. Kommunikationen foregår via tegnsprog taktilt og visuelt, billeder/fotos, PCS symboler, Piktogrammer mm. Der tages afsæt i det enkelte barns måde at kommunikere på, og de hjælpemidler de anvender til kommunikation.

Sociale relationer er vigtige for alle børn. Når barnet indgår i fælles aktiviteter og samvær, sker dette under etablerede og strukturerede former. Den enkelte aktivitet, sociale situation er tilpasset det enkelte barns behov og evner.

Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang.

Hverdagen

Hverdagen forløber som i de fleste familier med daglige gøremål og rutiner, så som indkøb, madlavning, samvær med venner osv.
Hvert barn har sine egne opgaver og planer for fritiden.
Hvert barn har to kontaktpersoner, som har det overordnede ansvar for alle aktiviteter.
Alle børn har deres eget værelse, som de selv indretter med forældrene. Værelset er et "enemærke".
Vi fejrer alle højtider, fejrer fødselsdage for familie, venner og klassekammerater.

Ferier

Hvis barnet har glæde af og kan rumme det, kan barnet deltage i den årlige koloni, som fritidstilbuddet arrangerer.

Forældrekontakt

Nye børn og forældre tilbydes et møde og rundvisning, før de flytter ind. På mødet bliver relevante oplysninger om barnet nedskrevet så som vaner, rutiner, medicin, kost mv. Vi holder løbende møder med forældre, i det omfang det er nødvendigt – ud over de allerede planlagte fælles observations​møder.


Redaktør