Hjem3

Botilbud på Hjem3 er et tilbud til børn og unge, der primært går på Spor 1 og Spor 2,​​ om at bo på skolen.

 
 
 • Børnene/de unge kan flytte ind fra 6. års alderen og blive boende til de fylder 18 år.
 • Vi bistår gerne de unge, forældrene og kommunen, når der skal vælges nyt bosted.
 • Botilbuddet  har 6 døgnpladser.
 • Botilbuddet har åbent alle årets dage.

Mål

 • At skabe et trygt miljø, hvor barnet  kan trives og udvikle sig. Vi lægger stor vægt på, at barnet  har indflydelse på eget liv, udvikler selvværd og lærer at stole på egen dømmekraft.
 • At skabe muligheder for barnet  for at få nye venskaber og  fælles oplevelser, der er tilpasset både fællesskabet og den enkelte.

Hverdagen på Hjem 3

 • Hvert barn har sine egne opgaver, planer og evt. fritidsaktiviteter efter skoletid.
 • Hver måned bliver der afholdt bomøder, hvor børnene drøfter husregler, planlægger ferier og aktiviteter.
 • Hvert barn har kontaktpersoner, som har det overordnede ansvar for alle aktiviteter omkring det.
 • Alle har deres eget værelse, som de selv er med til at indrette. 
 • Vi fejrer alle højtider og fester - evt. sammen med familie, venner og klassekammerater. Barnet inddrages i forberedelserne.
 • Hvis barnet  har glæde af og kan rumme det, deltager vi i den årlige sommerkoloni, som fritidsdelen arrangerer. Vi deltager også i tilbud fra diverse foreninger, - fx Muskelsvindfonden.
 • Der arrangeres aktiviteter og ture ud af huset i ferieperioderne og weekenderne.

Metode

 • På baggrund af Socialstyrelsens kvalitetsmodel og de mål kommunen har fastsat, udarbejder personalet en beskrivelse og en handleplan for barnet.  Dette sker i samarbejde med barnet og forældrene. Beskrivelsen og handleplanen skal være udarbejdet senest 3 måneder efter barnets anbringelse.
 • Vi arbejder ud fra en helhedstænkning,  hvor  genkendelighed og forudsigelighed er vigtige elementer.
 • Vi har fokus på kommunikation og tager udgangspunkt i det enkelte barns/unges måde at kommunikere på. Kommunikation kan foregå via rolltalk, PCS symboler, pictogrammer, tegn til tale mm.
 • Vi arbejder ud fra neuropædagogik og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrker.
 • Sociale relationer er vigtige for alle. Når barnet/den unge indgår i fælles aktiviteter og samvær, sker det under etablerede og strukturerede former. Den enkelte aktivitet, sociale situation er tilpasset det enkelte barns/unges behov og evner.

Faglige tilgange:

 • Neuropædagogisk 
 • Kommunikationspædagogisk 
 • Sanseorienteret
 • Anerkendende
 • Narrativ 
 • Social læring
 • Totalkommunikation
 • Move

Samarbejdsrelationer

 • Vi samarbejder med alle, for børnene, relevante personer på Geelsgårdskolen: Lærere, terapeuter, pædagoger, sygeplejersker, talepædagoger og psykolog.

Forældresamarbejde

 • Forældresamarbejdet foregår i en tæt og respektfuld dialog. Forældre er altid velkomne til at ringe og komme på besøg.
 • Nye børn og forældre tilbydes et møde og rundvisning, før de flytter ind.
 • Der afholdes løbende møder med forældre, i det omfang det er nødvendigt.
 • Forældrene inddrages i udarbejdelse af mål/handleplaner.


Redaktør