Kommune

Regional Specialskole

Geelsgårdskolen er Region Hove​dstadens eneste specialskole. ​

Vores kerneydelse er skolegang  samt fritidstilbud fra 0. til 10. klasse for elever:

  • med svære fysiske funktionsnedsættelse​r, herunder multiple funktionsnedsættelser

  • med døvblindhed

  • med behov for "én til én" normering med baggrund i en A​DHD- eller autismeforstyrrelse eller i ​andet.​

​(Læs mere om målgrupperne)​​

Geelsgårdskolen tilbyder også:

  • ungdoms- og voksentilbud, både undervisning, fritidstilbud og heldagstilbud

  • bo- og aflastningstilbud for skolens elever

  • tilkøb af vedligeholdende træning

Landsdelsdækkende
Geelsgårdskolen kan modtage elever fra  samtlige kommuner indenfor Region Hovedstaden samt inden for Region Sjælland.

Besøg på skolen​
I og forældre er meget velkomne til at besøge skolen og få en rundvisning og mere information om skolens tilbud, værdier, pædagogikker, faciliteter m.v.
​Kontakt skoleinspektør Ole Nissen på tlf. 4511 4004 eller ole.nissen@regionh.dk 

Indskrivning/visitation
Indstillingspapirer fremsendes til Geelsgårdskolen, som herefter vurderer, om eleven kan optages på skolen. Herefter udfærdiges kontrakter, som sendes til kommunen.
Spørgsmål vedr. visitation kan stilles til Lisa Terkelsen - tlf. 4511 4012 eller Lisa.Terkelsen@regionh.dk

Informationsmateriale
Ønskes informationsmateriale om Geelsgårdskolen tilsendt - kontakt venligst sekretær Annette Groth Christensen - tlf. 4511 4006 eller Annette.Christensen.02@regionh.dk