Kommune

På siden her har vi samlet de informationer, som er mest relevante for kommuner. 

Regional Specialskole

Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens eneste specialskole. 

Vores kerneydelse er skolegang  samt fritidstilbud fra 0. til 10. klasse for elever:

  • med svære fysiske funktionsnedsættelser, herunder multiple funktionsnedsættelser
  • med døvblindhed
  • med behov for "én til én" normering med baggrund i en A DHD- eller autismeforstyrrelse eller i  andet. 

På siden om målgrupper kan du læse en grundig beskrivelse af målgrupperne for eleverne på Geelsgårdskolen opdelt efter børn fra 6 til 18 år og ungdoms- og voksenelever. 

Geelsgårdskolen tilbyder også:

  • ungdoms- og voksentilbud, både undervisning, fritidstilbud og heldagstilbud
  • bo- og aflastningstilbud for skolens elever
  • tilkøb af vedligeholdende træning

Landsdelsdækkende

Geelsgårdskolen kan modtage elever fra  samtlige kommuner indenfor Region Hovedstaden samt inden for Region Sjælland.

Besøg på skolen​

I og forældre er meget velkomne til at besøge skolen og få en rundvisning og mere information om skolens tilbud, værdier, pædagogikker, faciliteter m.v.
​Kontakt skoleinspektør Ole Nissen på tlf. 4511 4004 eller ole.nissen@regionh.dk 

Indskrivning/visitation

Indstillingspapirer fremsendes til Geelsgårdskolen, som herefter vurderer, om eleven kan optages på skolen. Herefter udfærdiges kontrakter, som sendes til kommunen.
Spørgsmål vedr. visitation kan stilles til Lisa Terkelsen - tlf. 4511 4012 eller Lisa.Terkelsen@regionh.dk

Informationsmateriale

Ønskes informationsmateriale om Geelsgårdskolen tilsendt - kontakt venligst sekretær Annette Groth Christensen - tlf. 4511 4006 eller Annette.Christensen.02@regionh.dk