Takster

​​​​​​​

​​Folkeskoleo​​​mrådet:

Takst​ pr. dag (2017)

​​Undervisni​​ng:​​

​​​
​Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder og andre funktionsnedsættelser​1.145

​​​Elever med multiple indlæringsvanskeligheder og/eller med stort pleje- eller tilsynsbehov

​1.250
​Elever med behov for "én til én" normering​1.859
​Fritid:​​​
Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder og andre funktionsnedsættelser​​877
Elever med multiple indlæringsvanskeligheder og/eller med stort pleje- eller tilsynsbeho​v
​956
Elever med behov for "én til én" normering​​​​1.372

​​​Ungdoms-
og Voksen​o​​mdet:​

Undervisning​:​​
​Særligt tilrettelagt ungdomstilbud (STU) for elever med specifikke og multiple indlæringsvanskeligheder​1.583
​Særligt tilrettelagt ungdomstilbud (STU) for elever med behov for "én til én" normering​2.300
Heldagstilbud (§104)​:​​
​For unge med bevægehandicap og andre (hjemkørsel kl. 14:40)​​1.497
For unge med behov for "én til én" normering (hjemkørsel kl. 14:40)
​2.250

​​​Bo- ​aflastningstilbud:

Døgn- og aflastningstilbud for børn, indskrevet på skolen med relativ lav normering

​3.370
​Døgn- og aflastningstilbud for børn, indskrevet på skolen med mellem normering
​3.901
Døgn- og aflastningstilbud for børn, indskrevet på skolen med "én til én" normering
​5.446

​​​Øvrige:​

​Tilkøb af vedligeholdelsestræning (*)​280
​​

(*)Takster oplyse​s altid som en dagstakst baseret på 365 dage om året, og taksten for tilkøb af vedligeholdelsestræni​ng er derfor oplyst til 280 kr., hvilket ikke skal opfattes som en timepris. Den månedlige opkrævning beregnes således:

Antal dage i opkrævningsmåned * dagstakst *​ 2/5 (2 timer om ugen) - afhængig af antal dage i den givne måned vil opkrævningen således lyde på ca. 3.300 kr. (30 * 280​ * 2/5)

Spørgsmål vedr. takster - kontakt Lisa Terkelsen - tlf. 4511 4012 - eller​ Lisa.Terkelsen@regionh.dk


Redaktør