Geelsgårdskolen

Læring - Livsglæde - Livskompetence - Ligeværd

 Totalkommunikation

 Botilbud og aflastning

 Klip fra dagligdagen

 IKT og betjening​