Fysio- og ergoterapi

​Fysio- og ergoterapeuterne varetager den undervisningsrelaterede og den vedligeholdende sansemotoriske træning og indgår sammen med lærere, pædagoger og medhjælpere i det tværfaglige arbejde.​