Undervisningsrelateret træning

​Alle elever modtager undervisningsrelateret fysio- og ergoterapeutisk træning. 
Træningen foregår oftest i klassen eller i faglokaler, som en integreret del af skoledagen.Den undervisningsrelaterede terapi tager udgangspunkt i at fremme den enkelte elevs deltagelse i undervisnings- og fritidstilbuddet, og er en integreret del af elevens skoledag.

Den undervisningsrelaterede terapi foregår sammen med andre elever i forbindelse med for eksempel idræt, bassin, hjemkundskab eller relateret til et emne i klassen. Terapeutdeltagelsen er afhængig af elevens behov og aftales med teamet.

Elevens motoriske aktiviteter varetages af alle i teamet under løbende vejledning og supervision af terapeuterne. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs specifikke funktionsnedsættelse.

Vejledningen af teamet kan omhandle:

  • Aktiviteter i undervisningen
  • Sanseintegration
  • Montering og betjening af Kommunikationshjælpemidler
  • Forflytning- og spisevejledning
  • Anskaffelse, afprøvning, tilpasning og brug af hjælpemidler
  • Anskaffelse af nyt inventar

Målet for indsatsen, for den enkelte elev, prioriteres i samarbejde med forældre, botilbud og det tværfaglige team. 


Redaktør