Vedligeholdende træning

​Fysio- og ergoterapeuterne kan, efter aftale med forældre og kommune, varetage den vedligeholdende træ​ning i henhold til Serviceloven §44 og §86 stk.2.  Dette er en ydelse som søges individuelt i hjemkommunen. 

Vedligeholdende træning
Den vedligeholdende træning er en samlet pakke bestående af 1 times fysioterapi og 1 times ergoterapi ugentligt i skoleårets 40 uger. Træningen foregår individuelt.
Dette er en målrettet indsats udført af terapeuterne, som ligger udover den undervisningsrelateret træning. 

I samarbejde med forældre/værge, botilbud eller kommuner udarbejdes en plan som tager udgangspunkt i at vedligeholde elevens funktionsniveau og kompetencer, samt forebygge funktionstab. Planen evalueres og tilpasses i løbet af skoleåret   

Træning kan eksempelvis være: 
  • Spisetræning og mundmotorisk træning
  • Stå-, gang- og trappetræning
  • Muskel- og ledpleje 
  • Af- og påklædning i forbindelse med bassin
  • Sansemotorisk træning
  • Sansestimulation 
  • Udholdenhed og styrketræning
Indholdet af den vedligeholdende træning kan variere fra elev til elev.
Træningen kan tage udgangspunkt i at udvikle en færdighed, som senere bliver generaliseret i andre miljøer såsom den undervisningsrelaterede terapi, ved andre relationer og kontekster. 

Forældre/værge, botilbud og hjemkommune modtager en årlig status, der beskriver mål og indsats.


Redaktør