Terapi- og andre ydelser

​Til hver elev er tilknyttet et tværfagligt​ team af lærere, p​ædagoger, fysio- og ergoterapeuter, psykolog, talepædagog og p​ædagogmedhjælpere. Alle i teamet byder ligeværdigt ind med deres ​kunnen ud fra deres uddannelse og erfaring.

Serviceloven giver mulighed for, at egen kommune kan tilkøbe sig supplerende terapi – den kan skolens terapeuter også stå for.​​