Aftaler og rapporter

Der udarbejdes forskellige lovpligtige aftaler og rapporter, som skal offentliggøres.
Ansvaret for udarbejdelsen påhviler Geelsgårdskolen og/eller Region Hovedstaden, og kommunerne i landsdelen.

Rammeaftale

Geelsgårdskolens budget fastlægges i den årlige rammeaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i landsdelen. 

Rammer og retning 2019-2022/Den sociale Virksomhed

Rammer og Retning er DSVs fælles grundlag og omfatter seks målsætninger for, hvor tilbuddene skal være ved udgangen af 2022. Målsætningerne er vedtaget politisk af Social- og Psykiatriudvalget. Hver målsætning har en række mål tilnyttet.
Du kan se folderen Rammer og Retninger på densocialevirksomhed.dk (linket åbner i en ny fane). 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område

Geelsgårdskolen arbejder efter "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område" med fælles akkrediteringsstandarder, vejledning og retningslinjer. Til måling og dokumentation for overholdelse/opfyldelse af fastlagte standarder benyttes båd​e selvevaluering og ekstern evaluering. Den eksterne evaluering og akkreditering gennemføres mindst hvert 3 år.

Tilsynsrapport for bo og aflastningstilbud

Region Hovedstaden fører tilsyn med Geelsgårdskolens bo- og aflastningstilbud, og kommer på enten anmeldt eller uanmeldt besøg og gennemgår forhold for beboerne og arbejdsforhold for medarbejderne.

For at se tilsynsrapporter - klik på en af nedenstående filer:
 

Undervisningsmiljøvurdering

Minimum hvert tredje år skal folkeskolerne udarbejde en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der på baggrund af elev- og/eller forældrebesvarelser beskriver skolens psykiske og fysiske miljø.


​​

Redaktør