Årlige elevdokumenter i bo-og aflastningsafdelingen

Botilbud:

Botilbuddets ICF beskrivelse af beboeren
ICF beskrivelsen beskriver beboerens kompetencer og interesser, herunder afdækning af beboerens kommunikative ressourcer.

ICF konceptet er et internationalt standardiseret system, udviklet af WHO, som bruges til at beskrive et menneskes funktionsevne, ressourcer og helbredstilstand. Man kan også beskrive hvor meget hjælp en person har behov for, hvis han skal fungere optimalt.
Geelsgårdskolens beskrivelse er udviklet med udgangspunkt i ICF. Ved at tage udgangspunkt i et standardiseret system har vi opnået:
  • En høj grad af præcision og ensartethed i vores beskrivelser. 
  • At der arbejdes systematisk med opfyldelse af de mål, der er opstillet i de kommunale handleplaner. 
  • At der bliver sammenhæng mellem de (ofte mange) tilbud det enkelte barn og familien modtager, samt at der skabes kontinuitet ved overgang fra en institution til en anden.
Funktionsskema
Skemaet beskriver beboerens funktioner, behov for hjælp og udviklingsmuligheder.

Individuel handleplan
Den individuelle handleplan beskriver konkrete mål og metoder. Tidspunkt for opstart, evalueringer og individuel handleplan.

Aflastningstilbud:​

Barnets bog:
Bogen beskriver barnets kompetencer, interesser, behov for hjælp og udviklingsmuligheder.

Status:
Status beskriver barnets trivsel og udviklingsmuligheder.

​Individuel handleplan:
Den individuelle handleplan beskriver konkrete mål og metoder


Redaktør