Elevanalyser

El​evanalyser skole- og fritid

I forbindelse med skolestart afholdes forventningssamtale med nye forældre.

Observation

Efter forventningssamtalen foretager teamet en observation  af eleven. Herefter udarbejdes en handleplan, der beskriver elevens kompetencer, potentialer, læringsstil og motorik.

Målsætninger

Observation/handleplan benyttes efterfølgende i udarbejdelsen af beskrivelser og planer for den enkelte elev. 

Det er beskrivelser og planer, der gør det muligt for forældrene løbende at være medbestemmende i forhold til undervisningsindhold og målsætning overfor deres barn.

Planer og beskrivelser er: læseplan, klasseårsplan, emneårsplan, individuel årsplan, individuel elevplan og elevbeskrivelse.

Forældrene er ligeledes med i evalueringen af fokusområder, fag m.m.

IT-udredning

Om muligt skal IT indgå i undervisningen. Vi foretager derfor en IT-udredning, der afdækker, hvordan specialudstyr og programmer kan tilpasses den enkelte elev, så han/hun så selvstændigt som muligt kan gøre brug af computer. 

Elevanalyser bo- og aflastning

I forbindelse med indflytning eller opstart i aflastning afholdes forventningssamtale med nye forældre. Under denne samtale beskrives elevens rutiner, vaner og særlige behov. Denne beskrivelse danner grundlag for den videre planlægning omkring opstart, barnets bog samt udarbejdelse af en individuel handleplan.

Observation og målsætninger

Den første tid observeres barnet, og indenfor de første 3 måneder udarbejdes en beskrivelse af barnets kompetencer, interesser, funktioner  og særlige behov.
Observationer og beskrivelser vil efterfølgende danne grundlag for udarbejdelsen af en individuel handleplan for barnet.​

Handleplanens mål for barnet udarbejdes i samarbejde med forældrene.

For elever i botilbud:

En beskrivelse af brugeren, funktionsskemaer samt en individuel handleplan.

For aflastningselever:​

Status på trivsel og udvikling, barnets bog og en individuel handleplan.

​Læs mere om elevanalyser​

LP-Modellen

Ny Elev

Videoanalyse

Årlige elevdokumenter skole

Årlige elevdokumenter bo- og aflastning

Redaktør