Videoanalyse

​Videoanalyse er et pædagogisk redskab, der tager udgangspunkt i videooptagelser af primært non-verbale elever. Ved at analysere optagelserne, kan teamet få en bedre forståelse af elevens stærke og svage sider, ligesom teamet kan få vigtige oplysninger vedrørende elevens udtryksmåder/kommunikation.

Afdækning af problemstilling
En videoanalyse begynder med, at en teammedarbejder udvælger en problemstilling, som han/hun gerne vil arbejde med. Det kan f.eks. være omkring kommunikation - hvordan tilkendegiver eleven "ja" og "nej" - eller hvordan forbereder man bedst eleven på en ny aktivitet.
Teammedarbejderen vil herefter udvælge en række aktiviteter, som kan belyse spørgsmålet og optage disse aktiviteter på video. 
Næste skridt er selve analysen, hvor det tværfaglige team sammen ser klippene. 
Teammedarbejderen redegør for indholdet, og det kan f.eks. være "jeg spørger X, om han vil sidde ved computeren, eller om han vil høre musik i sin pause, og X reagerer ved at hæve venstre arm.

At fortolke en elev
Det er nu teamets opgave at komme med forslag til fortolkninger, f.eks. "når X løfter venstre arm, så betyder det, at han vælger den første mulighed". Teamet enes nu om, hvilke tolkninger man vil arbejde videre med, d.v.s. afprøve i praksis. I det nævnte eksempel vil det betyde, at man igen giver X to valgmuligheder, og ser om han konsekvent løfter venstre arm, når han vælger den første mulighed. 
Forældrene kan medvirke i videoanalysen, så fortolkningsrammen bliver så præcis som muligt og dækker erfaringer fra både skole og hjem.

Fordele ved videoanalyse
Fordelen ved at bruge video er, at man kan se den samme situation mange gange, og på den måde lægge mærke til små detaljer, som ikke altid opdages i selve situationen.
Videoanalyse kan i princippet bruges til alle elever, men er særlig velegnet til elever med omfattende funktionsnedsættelser, der gør det svært at aflæse signalerne. 


Redaktør