Helhedstilbud

​Geelsgårdskolen yder et helhedstilbud, dv​s. et samlet skole- og fritidstilbud, hvor tværfaglighed er det bærende element.

Teamet

Til hver elev er tilknyttet et tværfagligt team af lærere, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter, psykolog, talepædagog og pædagogmedhjælpere. 
Alle i teamet byder ligeværdigt ind med deres respektive faglighed, så alle aspekter af elevens læring, kommunikations muligheder, sociale relationer og motorik bliver tilgodeset.

Teamets primære opgaver

  • At foretage observation af alle nye elever og udarbejde en handleplan, for at afdække den mest velegnede tilgang til eleven. 
  • At definere indsatsen og dermed opbygningen af dagligdagen for den enkelte elev.
  • At udarbejde den individuelle elevplan.

Et samlet tilbud

Et samlet tilbud betyder, at de pædagoger og pædagogmedhjælpere, der har taget del i undervisningen, fortsætter det pædagogiske arbejde i fritidstilbuddet, når eleverne er færdige med dagens undervisning. 
Det fremmer trygheden, at have en dagligdag, hvor skole og fritid er integreret.

Efteruddannelse

Skolen sørger i vid udstrækning for efteruddannelse af medarbejderne. 

Redaktør