Den kognitive synstest

​Den kognitive synstest er et analyse redskab, vi bruger på Geelsgårdskolen til især de non-verbale elever.

​Vi benytter eksisterende teknologi til at analysere, hvor og hvad eleven kigger på i løbet af testen. Vi har en skærm med indbygget øjenstyring tilsluttet til en pc med mikrofon. På pc’en er der installeret et program, som gør det muligt at ”optage”, hvad eleven kigger på under testforløbet.

Vi afspiller en film, eller viser eleven nogle tavler på skærmen og taler med eleven undervejs. Vi stiller spørgsmål og kommer med forskellige opgaver, som eleven løser.

Efterfølgende analyserer vi så, ved hjælp af den optagede film og lydspor, hvor eleven har kigget hen, i forhold til det som var spørgsmålet eller opgaven. På den måde kan man vurdere, om eleven forstår spørgsmålet, løser opgaven hensigtsmæssigt, afsøger skærmområdet fornuftigt, er der for mange ting på skærmområdet, rammer man rigtigt i forhold til det kognitive niveau. Der er rigtig mange muligheder for analysen – Det begrænser sig kun til selve indholdet af testen.

Redaktør