IKT og ergoterapi

​​På Geelsgårdskolen har vi fokus på IKT i hverdagen. 

​​​Som ergoterapeuter har vi ansvaret for at elevernes computerarbejdspladser, ift. betjening og siddestilling, er indrettet, så eleverne har de bedste forudsætninger for at betjene deres computer. For at optimere forholdene for eleverne, kan vi i et vist omfang stå til rådighed for kommuner og kommunikationscentre ift. udredning af den mest hensigtsmæssige betjening og montering af talemaskiner/computere. 

I samarbejde med klasseteamet udreder vi, hvordan syn, koncentration og kognition påvirker brugen af IKT, og derved finder vi ud af, hvilke programmer og hvilken struktur eleven kan bruge i undervisningen og i pauseaktiviteter.

Vi har i terapien en ressourceperson, som holder os opdateret på IKT-området og giver råd og vejledning til skolens personale, elever og forældre. Redaktør