IKT og support

Geelsgårdskolen har valgt at satse massivt på informations- og kommunikationsteknologi, IKT.​

Personalet har et udbredt kendskab til IKT i undervisningen, og Geelsgårdskolen har to fuldtidsansatte IKT-konsulenter, som varetager supporten af skolens, personalet og elevernes IT udfordringer og udstyr.

På Geelsgårdskolen får eleven stillet en PC til rådighed, hvis det er relevant. Elevens PC bliver individuelt tilpasset til den enkelte elev i samarbejde med IKT-konsulenterne og ergoterapeuterne. 

Geelsgårdskolen råder over et stort udvalg af alternative betjeningsløsninger. IKT konsulenterne og ergoterapeuterne har et bredt kendskab til de forskellige muligheder der findes, som giver handicappede mulighed for at betjene IT udstyr.

GS-IT holder sig opdateret og indkøber alle relevante undervisningsprogrammer.

I alle grupper er der installeret Smartboard, som understøtter undervisningen. Smartboardet bliver brugt i mange forskellige situationer, både som tavle, men også som interaktivt værktøj i undervisningen.


Redaktør