iPad

​iPads findes og anvendes i undervisning og pauser i alle klasser. iPads indgår i aktiviteterne på basis af de erfaringer, vi har fået gennem iPad pilot-projektet på Geelsgårdskolen.

Vi har fokus på undervisning, kommunikation, pauseaktivitet, skole-hjem kontakt, dagstruktur og sociale medier f.eks. Facebook og Skype.

Til bl.a. muskelsvindsbørn er den følsomme mobile touchskærm særlig velegnet.
Vi holder os løbende orienterede om udviklingen af alternativ betjening af iPad.

iPad har sin styrke i forhold til tilgængelighed og mobilitet.


Redaktør