IT vejledning

IKT konsulenterne sørger for kontinuerlig vejledning og opdatering af personalets kompetencer vha. interne/eksterne kurser, vidensdeling og kollegavejledning; f.eks. tema workshop på teammøder.

Vi tilbyder her-og-nu IT-support i undervisningssammenhæng.

Elevernes udstyr og IT-kundskaber evalueres og forbedres løbende.
Skolens talepædagoger samarbejder med forældre og vejleder i brug af elevernes talemaskiner.

Vi tilbyder også forældrene en serviceaftale til deres barns Rolltalk, hvor vi løbende sørger for backup, antivirus, opdatering og adgang til Internettet via skolens WIFI.


Redaktør