FN standardregler

​Definition af funktionsnedsættelse  ifølge FNs standardregler for lige muligheder for handicappede."Betegnelsen funktionsnedsættelse dækker et stort antal forskellige funktionsmæssige begrænsninger, der forekommer i alle befolkningsgrupper i samtlige lande i verden. Mennesker kan have funktionsnedsættelse på grund af en fysisk, intellektuel eller sansemæssig funktionshæmning, en medicinsk betinget tilstand eller en sindslidelse. Sådanne funktionshæmninger, tilstande eller sygdomme kan være af permanent eller forbigående art".

"Betegnelsen handicap betyder tab eller begrænsning af mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Den beskriver relationen mellem et menneske med funk tionsnedsættelse og dets omgivelser. Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mange af de i samfundet iværksatte aktiviteter, som for eksempel information kommunikation og uddannelse, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre".

Et relationistisk handicapsyn

Geelsgårdskolen følger den internationale anbefaling og har et relationistisk handicapsyn. Det indebærer, at både holdninger og de fysiske rammer i det omgivende samfund får stor betydning for, hvordan en person med en funktionsnedsættelse fungerer, og hvordan han eller hun kan realisere sine po- tentialer. Denne måde at tænke på signalerer, at det er omgivelserne, og ikke den funktionshæmmede der skal ændres, for at minimere virkningen af funktionsnedsættelsen. 
​​
Det gælder de kommunikative og sociale rammer såvel som de fysiske, som skal tilpasses elevernes mulighed for samspil.


Redaktør