Links og litteratur

​​Her på siden har vi samlet relevante links og faglitteratur. ​


Region Hovedstaden - Den sociale virksomhed 

​Undervisningsministeriet
http://www.uvm.dk/

Folkeskoleloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133039

Serviceloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158071

Socialstyrelsen

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med sjældne handicap

http://www.socialstyrelsen.dk/

Foreningen af Danske Døvblinde
http://www.fddb.dk

Center for døvblindhed og høretab
http://www.cdh.rn.dk/

Landsforeningen Autisme
http://www.autismeforeningen.dk/

ADHD foreningen
http://adhd.dk

Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri
(det tidligere "Center for små handicapgrupper" er nu end del af dette videncenter
https://socialstyrelsen.dk/handicap

Helene Elsass center
http://elsasscenter.dk

Videnscenter for bevægelseshandicap
http://www.vfb.dk/

Foreningen for brugere af kommunikationshjælpemidler
http://www.ffbk.dk

EMU Danmarks Undervisningsportal

http://www.emu.dk/

Hjælpemiddelbasen
http://www.hmi-basen.dk/

Kommunikationsudvikling - voksne uden et talesprog
http://www.kommunikationsudvikling.dk/

Spastikerforeningen
http://www.spastikerforeningen.dk/

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening
http://www.dsvf.dk/

Landsforeningen LEV
http://www.lev.dk/

Muskelsvindfonden
http://www.muskelsvindfonden.dk/

Handicap-Befordring - HB
http://www.handicap-befordring.dk/

 


Redaktør